Odd Molly tecknar avsiktsförklaring med ledande e-handelsaktör om förvärv och nyproduktion av logistikfastighet på Viared i Borås

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 6 april 2021

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör (”bolaget”) om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter. Odd Molly avser därutöver uppföra en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter.

Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK, varav bolaget hyr största delen under ett så kallat triple net avtal med en löptid om 12 år och planerad inflyttning under första halvåret 2022.

”Vi är mycket glada över att idag kunna presentera denna planerade affär med en av norra Europas ledande distans och e-handelskoncerner. Som en del av transaktionen är vi stolta över att få förtroendet att bygga ut existerande byggnad i Viared med en ny toppmodern logistikanläggning som kommer bli bolagets huvudlager när nyproduktionen står klar samtidigt som vi stärker greppet som en av de ledande fastighetsägarna i Borås”, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Fastighetsförvärv och tillbyggnadsprojekt

Odd Molly har idag ingått avsiktsförklaring avseende en lager och logistikfastighet på Viaredsområdet i Borås genom förvärv av 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget till ett underliggande fastighetsvärde om 63 MSEK. Överenskommelsen omfattar därutöver att uppföra en tillbyggnad av ny logistikyta om cirka 8 400 kvadratmeter för lager och logistikhantering. Tillbyggnationen planeras stå klar första halvåret 2022 och den totala ytan på fastigheten ökar därmed till cirka 21 100 kvadratmeter varav bolaget kommer hyra totalt cirka 13 000 kvadratmeter på 12 år med så kallat triple net avtal. Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten fullt uthyrd ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK. Finansiering planeras ske med egna medel samt banklån. Namn på hyresgäst kommer offentliggöras i samband med att slutliga avtal ingås mellan parterna, vilket avses ske senast i slutet av maj 2021.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Johanna Palm, Vice verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet +46 735 026 877

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 08:00 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.