Odd Molly tillträder fastighet motsvarande ca 21 400 kvm i Borås med hög uthyrningsgrad / e-handelsaktören Cellbes största hyresgästen

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) fortsätter att växa inom fastigheter för lager, logistik och lättare industri. Bolaget har idag tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta i Viared Borås med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.

Odd Molly fortsätter att växa inom fastigheter för lager, logistik och lättare industri. Bolaget har idag tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta i Viared Borås. Efter tillbyggnad om cirka 8 700 kvadratmeter förväntas fastigheten ha en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning till Cellbes med ett helautomatiserat lager i anslutning till existerande byggnad. Efter genomförd tillbyggnad estimeras årshyran till omkring 12,5 MSEK, varav Cellbes hyr cirka 13 000 kvadratmeter yta under ett så kallat ”triple-net”-avtal med en löptid om 12 år och med en planerad inflyttning under första halvåret 2022.

Odd Molly är väldigt glada och stolta över att idag tillträda och påbörja tillbyggnad av en ny modern logistikanläggning som ska bli framtida centrallager till Cellbes, som är en av norra Europas ledande
e-handelsaktör. Såväl fastigheten som hyresgästen Cellbes passar väl in i Odd Mollys fastighetsbestånd samtidigt som affären stärker vår närvaro i Viared Borås, en region där vi avser fortsätta att växa, säger Odd Mollys COO Tobias Lövstedt.

Transaktion är ett stort steg framåt för Cellbes då den ger oss möjlighet att till 100 procent fokusera på att utveckla Cellbes e-handel och vårt totala erbjudande. Samarbetet med Odd Molly ger oss även möjlighet att fortsätta vår expansion och på ett med professionellt sätt under lång tid möta kundernas förväntningar på ledtid och leverans, säger Charlotte Nordén, VD Cellbes AB. 

Per den 30 juni 2021 bestod Odd Mollys fastighetsbestånd av 21 förvaltningsfastigheter med en samlad uthyrningsbar yta om 141 974 kvadratmeter till ett värde av 1 279,3 MSEK.