Omställningen fortsätter påverka – svag start på året och lägre resultat än föregående år

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 april 2018

Odd Molly verkar i en bransch i stor omvälvning där e-handeln ökar, marknaden blir alltmer rea- och kampanjdriven och fysisk handel har det tufft. Odd Mollys totala nettoomsättning under det första kvartalet 2018 minskade med cirka 16 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultat väntas uppgå till cirka -6,7 MSEK jämfört med ett rörelseresultat på 7,5 MSEK motsvarande period 2017.

Odd Molly var tidigt ute med att anpassa verksamheten till förskjutningen av försäljning mot digitala kanaler, men påverkas alltjämt av den pågående förändringen i branschen. Under 2017 uppgick bolagets försäljning i digitala kanaler, egna och externa återförsäljares, till cirka 40 procent. Motsvarande siffra för det första kvartalet 2018 fortsatte att öka. Bolagets webbhandel visade en god tillväxt även under första kvartalet 2018, medan försäljningen i fysiska butiker, egna och återförsäljares, minskade. Försäljningen online väntas fortsätta växa, medan försäljningen via egna butiker förväntas ha en mer begränsad utveckling framöver.

Bolaget vidtar fortsatta initiativ för att stärka positionen ytterligare inom e-handel och internationell expansion, inkluderande omprioriteringar av resurser samt optimering av butiker, organisation och arbetssätt.

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i delårsrapporten för januari-mars 2018 som offentliggörs den 4 maj 2018.