Ordervärde för vår/sommar 2013 uppgår till 95 MSEK

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 september 2012Ordervärdet på Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2013 uppgår till cirka 95 MSEK. Det är högre än den senaste höst-/vinterkollektionen och jämfört med motsvarande kollektion föregående år har nedgången bromsats. Kollektionsarbetet har fått ett positivt mottagande bland bolagets återförsäljare vilket bland annat lett till högre snittorder och fler artiklar per kund, vilket är i linje med bolagets förnyade strategi och visar att förändringsarbetet ger resultat. Samtidigt speglar ordervärdet den fortsatta försiktighet som många inköpare och kunder har i Europa till följd av svag ekonomi och efterfrågan.

Det pågående förändringsarbetet för att stärka kollektion och försäljning har lett till såväl högre snittorder per kund som lägre snittpris per plagg vilket är helt i linje med bolagets strategi för att nå långsiktig lönsam tillväxt.

– Vi är stolta över kollektionen och att vi lyckats bromsa ett accelererande ordertapp. Att vår nya sortiments- och prisstrategi fungerar syns bland annat i form av högre genomsnittligt ordervärde och lägre snittpriser. Ordervärdet för vår/sommar 2013 är bättre än föregående kollektion, ett trendbrott för första gången på tre år – men vi är ändå inte nöjda. Vi ser ljusglimtar som bekräftar att vi gör rätt saker, men det tar tid att vända en negativ trend och mycket hårt arbete återstår, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Ordervärdet för vår- och sommarkollektionerna 2013 uppgår till cirka 95 MSEK, jämfört med ett ordervärde på cirka 87 MSEK för senaste höst- och vinterkollektionen och 114 för vår- och sommarkollektionen 2012. Rensat för negativ valutapåverkan uppgår ordervärdet till cirka 98 MSEK. I ordervärdet ingår en pre-spring-leverans om cirka 23 MSEK som väntas levereras under det fjärde kvartalet innevarande år, motsvarande pre-spring-leverans året innan uppgick till 16 MSEK.

– Ordervärdet speglar en fortsatt försiktighet, men det finns också marknader som visar positiva tendenser. I Sverige ser vi att de största kunderna är de som ökar mest, vilket är ett resultat av ett målmedvetet försäljningsarbete gentemot strategiska kunder på nyckelmarknader. Jag lyfter också gärna fram England som exempel på en marknad som lyckats öka den totala försäljningen, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Det totala ordervärdet för innevarande räkenskapsår beräknas därmed uppgå till cirka 207 MSEK jämfört med omsättningen 2011 som uppgick till 292 MSEK. Bedömningen att årets resultat blir betydligt sämre än föregående år kvarstår.

[Removed graphic]

I ordervärdet ingår order från externa återförsäljare från 25 länder samt order till de egna butikerna i Stockholm och Köpenhamn. I 21 länder har Odd Molly egen representation via agent eller distributör. Odd Mollys sex största marknader står för 82 procent av ordervärdet.

Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserat på bekräftade order från externa återförsäljare samt på order efter beräknad försäljningsvolym från egna butiker, vilket medför begränsad operationell risk och kapitalbindning. Den kvarstående osäkerhet som finns beträffande slutligt utfall, beror dels på framtida valutakursutveckling, dels på enstaka återförsäljares betalningsförmåga. Dessa faktorer kommer fortsatt att ägnas noggrann uppmärksamhet och uppföljning.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502
Johanna Bäckstrand, CFO, telefon: 08-522 28 514

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2012 CET 08:00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 35 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop. Odd Molly har 52 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsad operationell risk och kapitalbindning. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.