Rättelse: saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 14 februari 2020

Rättelse gällande pressmeddelande avseende bokslutskommuniké för Odd Molly International AB som offentliggjordes idag den 14 februari 2020 kl 08.00. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning.

Följande text fanns med i bolagets fullständiga bokslutskommuniké som en bilaga, men skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00 CET.