Stort intresse för Odd Molly – kraftigt övertecknat

Intresset för att teckna aktier i Odd Molly har varit mycket stort i samband med att aktien upptas till handel på First North. Erbjudandet övertecknades cirka tio gånger. Handel i aktien beräknas inledas måndagen den 18 juni 2007.Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom drygt
1 100 återförsäljare i 27 länder runt om i världen. Inför bolagets fortsatta expansion på befintliga och nya marknader har Odd Molly lämnat ett erbjudande att förvärva aktier i bolaget i samband med att Odd Molly listas på First North.

Intresset för Odd Molly har varit mycket stort och erbjudandet övertecknades cirka tio gånger.

Erbjudandet omfattade 521 909 befintliga aktier och 750 000 nyemitterade aktier, totalt 1 271 909 aktier, vilket motsvarar cirka 22 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Antalet aktier efter erbjudandet uppgår till 5 752 000. Försäljningspriset var satt till 40 SEK per aktie. Totalt kommer nyemissionen tillföra bolaget 30 MSEK före kostnader i samband med erbjudandet. Tilldelning har skett i samråd mellan styrelsen för Odd Molly och Swedbank Markets. En avräkningsnota kommer att skickas till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. Antalet nya aktieägare i Odd Molly uppgår efter tilldelning till cirka 2 000.

Odd Molly beräknas anslutas till First North måndagen den 18 juni 2007 under kortnamnet ODD. En handelspost kommer att utgöras av 200 aktier.

”Vi är fantastiskt glada över det stora och positiva intresse som visats Odd Molly. Min förhoppning är att vi ska förvalta detta förtroende väl och fortsätta växa klokt samtidigt som vi behåller vår tydliga särprägel. Jag ser fram emot att, med nytt kapital och fler ägare, ta nästa steg i utvecklingen av Odd Molly på nuvarande och nya marknader”, säger Christina Tillman, VD för Odd Molly.

Swedbank Markets har varit finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB juridisk rådgivare till Odd Molly i samband med erbjudandet.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000
Christer Andersson, Styrelseordförande Odd Molly, telefon: 08-522 28 505

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under Press.Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 27 länder runt om i världen genom drygt 1 100 återförsäljare. Odd Molly har 18 anställda. Omsättningen 2006 uppgick till 54,5 MSEK och rörelseresultatet till 4,9 MSEK. För 2007 förväntas omsättningen uppgå till drygt 120 MSEK med ett rörelseresultat omkring 15 MSEK.