Valberedning 2020

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2019 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden ABs förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedning 2019

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2018 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman.

Bolagsstämma 2018

2018 års bolagsstämma hölls fredagen den 4 maj 2018 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.