Utvärdering

Styrelsens ordförande har årligen utvärderingssamtal med VD i enlighet med VD-instruktionen. Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsearbetet.