Valberedningens kompletterande förslag

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 12 april 2013Genom kallelse den 28 mars 2013 kallades aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Gröna Gången 1, Stockholm. Vid tidpunkten för kallelsen var valberedningen inte färdig med sitt beslutsförslag avseende vilka personer som föreslås som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning är nu färdig med sitt förslag och lämnar följande förslag till årsstämman avseende punkt 9 (val av styrelse).

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Lennart Björk, Patrik Tillman, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt val av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014. Karin Wallin-Norman har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Kia Orback Pettersson, född 1959, utbildad civilekonom från Lunds Universitet. Kia har, förutom lång arbetslivserfarenhet från detaljhandeln, media- och fastighetsbranschen, erfarenhet av kvalificerat styrelsearbete. Kia sitter bl.a. i styrelsen för Jernhusen AB, JM AB och Kungsleden Aktiebolag samt är styrelseordförande i Forsen Projekt Aktiebolag, Ponderus Invest AB och Svefa Aktiebolag. Kia har tidigare haft styrelseuppdrag i bl.a. Apoteket AB, Hemtex AB och Ticket AB. För information om de föreslagna ledamöterna hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Eventuella frågor kring valberedningens förslag kan ställas till Patrik Tillman, patrik.tillman@lennerpartners.com, 08-545 061 00Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2013 CET 14:00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 21 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn, 3 shop-in-shops samt en egen webbshop. Odd Molly har 55 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsad operationell risk och kapitalbindning. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.