VD-skifte i Odd Molly under 2018

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 5 februari 2018

Anna Attemark har informerat bolagets styrelse om att hon önskar lämna sin position som VD i Odd Molly, och anta ett nytt operativt uppdrag utanför bolaget. Styrelsen har beslutat utse Jennie Högstedt Björk, idag vice VD och sortimentschef, till hennes efterträdare. Vd-skiftet kommer att ske senast under augusti 2018. Anna Attemark har sex månaders uppsägningstid.

Anna Attemark och Jennie Högstedt Björk kom båda till Odd Molly i december 2011 och har lett bolaget genom ett omfattande förändringsarbete, från en situation med vikande försäljning till en stärkt position och ökad försäljning i en marknad i stor omvandling.

”Jag beklagar Anna Attemarks beslut att lämna sin roll på Odd Molly, men är samtidigt mycket glad över att Jennie Högstedt Björk valt att tacka ja till att växla upp sitt ansvar när Anna lämnar. Under Annas tid som VD har Odd Molly tagit kontroll över distributionen på våra nyckelmarknader och tidigt satsat på försäljning i digitala kanaler, där Odd Mollys webbshop sedan start utvecklats mycket starkt och idag svarar för en avsevärd del av den totala försäljningen. Förutom den kontinuitet vi får när Jennie tar vid får vi fortsatt stor glädje av hennes erfarenhet inom digital försäljning och sortimentsutveckling och -styrning”, säger Patrik Tillman, styrelsens ordförande.

”Jag är väldigt stolt över den förändringsresa vi tillsammans genomfört på Odd Molly, och det är med stort vemod jag fattat beslutet att gå vidare från detta fantastiska team och Mollys unika livsstilskoncept. Samtidigt är jag övertygad om att det är rätt tillfälle för en ny kraft att ta vid efter mina snart sju år som VD. Att Jennie väljer att ta stafettpinnen gör beslutet lättare”, säger Anna Attemark, avgående VD.

”Odd Molly är ett unikt varumärke med en fantastisk potential. Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga teamet, fortsätta utveckla vårt erbjudande i alla kanaler för både befintliga och nya marknader. Vi verkar i en bransch som just nu genomgår en kraftig förändring och jag triggas av utmaningen att hitta nya vägar för att lyckas under de förutsättningarna”, säger Jennie Högstedt Björk, vice VD och tillträdande VD.


Kort fakta om Jennie Högstedt Björk

Jennie är född: 1975

Hon är civilekonom från Stockholms universitet.

Sedan december 2011 sortimentschef och vice VD.

Bakgrund: Har tidigare arbetat på H&M och har bakgrund som business controller, sektionschef, divisionschef samt som onlineansvarig på inköp.
Innehav i Odd Molly (per den 1 februari 2017): 8 000 aktier, 150 000 teckningsoptioner och 21 950 aktier via närstående.

Kontaktuppgifter

Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

Anna Attemark, avgående VD
+46 8 522 28 502

Jennie Högstedt Björk, vice VD och tillträdande VD
+46 8 522 28 509

Detta är sådan information som Odd Molly International AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018, kl. 08.55 CET.