Extra General Meeting 2021

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 oktober 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för...

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2019

Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241 ("Odd Molly" or the "Company") will hold an extra general meeting December 19 2019, 10 am at the office of Walthon Advokater, Stureplan 4A, 1 tr.,...

Annual General Meeting 2019

The shareholders of Odd Molly International AB (publ), reg.no 556627-6241 held the annual general meeting (the “Meeting”) on Tuesday 7 May 2019 in Stockholm, Sweden.

Annual General Meeting 2018

The Annual General Meeting for 2018 was held May 4, 2018 at 2.00 p.m. CEST in the showroom of the Company on Karlavägen 73, Stockholm, Sweden.