Extra General Meeting 2021

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 oktober 2021. Mot bakgrund av…

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2019

Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241 (“Odd Molly” or the “Company”) will hold an extra general meeting December 19 2019, 10…

Annual General Meeting 2019

The shareholders of Odd Molly International AB (publ), reg.no 556627-6241 held the annual general meeting (the “Meeting”) on Tuesday 7 May 2019…