Årsstämma 2023

Logisteas årsstämma ägde rum fredagen den 5 maj 2023. Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta Michela Westin, General Counsel på tel:…

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 oktober 2021. Mot bakgrund av…

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Mot bakgrund av den…

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019

Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241 (”Odd Molly” eller ”Bolaget”), håller extra bolagsstämma den 19 december 2019, kl. 10:00 hos Walthon…

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241 (”Bolaget”) höll årsstämma den 7 maj 2019, Stockholm. 

Bolagsstämma 2018

2018 års bolagsstämma hölls fredagen den 4 maj 2018 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Bolagsstämma 2017

2017 års bolagsstämma hölls den 11 maj 2017 kl 14:00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Bolagsstämma 2016

2016 års bolagsstämma hölls den 19 april 2016 kl 14:00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämma i Odd Molly International AB hölls den 24 februari 2016 kl 14.00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Bolagsstämma 2015

2015 års bolagsstämma hölls den 29 april 2015 kl 14:00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Bolagsstämma 2014

2014 års bolagsstämma hölls den 29 april 2014 kl 14.000 på Hotel Skeppsholmen i Skridskopaviljongen i Stockholm.

Bolagsstämma 2013

2013 års bolagsstämma hölls den 25 april 2013 kl 14.00 på Hotel Skeppsholmen i Stockholm

Bolagsstämma 2012

2012 års bolagsstämma hölls den 26 april 2012 kl. 14.00 på Södra Teatern i Stockholm.