Om Logistea

Terminalen

Nytt strategiskt ramverk för offensiv tillväxt

Delårsrapport Q3 2022

Pressmeddelanden

 • 2 februari, 2023

  Logistea AB (publ) återköper seniora icke säkerställda obligationer om 23,75 Mkr

  Logistea har under januari återköpt SEK 23 750 000 av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i oktober 2024 (ISIN SE0016831010). Total...
 • 31 januari, 2023

  Logistea har idag tillträtt fastigheterna Lexby 11:242 och Lexby 11:14 i Partille, Göteborg

  Logistea AB (publ) har idag tillträtt två fastigheter i Partille, Göteborg i enlighet med pressmeddelande om förvärv av samma fastigheter den 22 december 2022. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 292 miljoner kronor. Säljare av fastigheterna är Nordika Fastigheter (”Nordika”).
 • 22 december, 2022

  Nordika blir ny storägare i Logistea i samband med transaktion

  Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika om 1 455 643 A-aktier och 16 960 379 B-aktier till en teckningskurs om 12,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed tredje största ägare i Logistea. Samtidigt förvärvar Logistea två fastigheter i Göteborg från Nordika, med ett underliggande fastighetsvärde på 292 miljoner kronor, delvis finansierat via den riktade emissionen. Logistea tillförs cirka 105 miljoner kronor i likviditet i samband med transaktionen.