Om Logistea

Delårsrapport Q1 2022

Nytt strategiskt ramverk för offensiv tillväxt

Pressmeddelanden

 • 30 juni, 2022

  Nytt antal aktier och röster i Logistea

  Logistea har under juni 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.
 • 15 juni, 2022

  Logistea tillträder 14 fastigheter till ett värde om 745 mkr

  Logistea AB (publ) har idag tillträtt 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 miljoner kronor med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 miljoner kronor samt egna medel och banklån.
 • 31 maj, 2022

  Nytt antal aktier och röster i Logistea

  Logistea har under maj 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 117 854 057 akti...