Information om fondemission och omvänd split som beslutades
vid extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Utdelning av aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Delårsrapport Q3 2021

Pressmeddelanden

 • 3 december, 2021

  Logistea rekryterar Maléne Broman som förvaltningschef och ny medlem av koncernledningen

  Logistea AB (publ) har rekryterat Maléne Broman som förvaltningschef och ny medlem av koncernledningen. Maléne har omfattande kompetens och över 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och ledarskap från etablerade svenska fastighetsaktörer.
 • 2 december, 2021

  Logistea har genomfört en riktad nyemission som delfinansiering av fastighetsförvärv i Göteborgsregionen

  Logistea AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 195 314 stycken B-aktier till en teckningskurs om 29,82 kronor per aktie. Emissionen utgör delfinansiering av en förvaltningsfastighet i Göteborgsområdet som förvärvades 18 juni 2021. Förvaltningsfastigheten är fullt uthyrd och har ett fastighetsvärde om cirka 34 Mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka 13 år.
 • 30 november, 2021

  Nytt antal aktier och röster i Logistea

  Logistea har under november 2021 genomfört riktade nyemissioner samt en fondemission. Logistea har även genomfört sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit) 1:10. Till följd av bolagshändelserna har antalet A-aktier minskat med 71 762 939 aktier och antalet B-aktier har ökat med 85 976 600 aktier. Antalet röster har minskat med 63 165 279 röster.