Information om fondemission och omvänd split som beslutades
vid extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Utdelning av aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Delårsrapport Q3 2021

Pressmeddelanden

 • 19 januari, 2022

  Logistea förvärvar och tillträder logistikfastighet i Kalmar om 2 630 kvm med avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvm

  Logistea AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt en logistikfastighet (Generatorn 1) i Kalmar till ett fastighetsvärde om 17,3 Mkr med en tillkommande investering om 20 Mkr avseende tillbyggnation. Fastigheten uppgår till cirka 21 000 kvadratmeter markyta och är belägen i ett centralt och etablerat industriområde med närhet till E22:an och består av 2 630 kvadratmeter befintlig uthyrningsbar lokalyta samt avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter ytterligare lokalyta. Planerad tillbyggnation påbörjas i närtid och bedöms slutföras under 2022, varefter årlig hyresintäkt estimeras till 2,6 Mkr och driftnetto 2,4 Mkr. Logistea har tecknat ett tioårigt triple-net-avtal med nuvarande hyresgästen GDL för både befintliga och tillkommande ytor.
 • 12 januari, 2022

  Logistea rekryterar Maria Kruse som hållbarhets- och IR-chef

  Logistea AB (publ) har rekryterat Maria Kruse som hållbarhets- och IR-chef samt medlem av koncernledningen.
 • 30 december, 2021

  Nytt antal aktier och röster i Logistea

  Logistea har under december 2021 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.