Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per 31 december 2022. 

Ägare LOGI A LOGI B Kapital, % Röster, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 2 395 851 24 150 511 21,9 23,2
Dragfast AB 3 074 888 8 700 000 9,7 19,0
M2 Capital Management AB 434 226 11 215 214 9,6 7,5
Stefan Hansson direkt och via bolag 614 787 6 995 921 6,3 6,3
Phoenix Insurance Ltd. 0 7 787 705 6,4 3,8
Karlskoga Industrifastighets AB 20 000 6 500 000 5,4 3,2
Kattvik Financial Services AB 51 223 4 359 386 3,6 2,4
Avere Fastigheter AB 267 917 1 362 948 1,3 2,0
Trenäs Förvalting AB 394 182 41 828 0,4 1,9
Futur Pension 171 995 2 005 277 1,8 1,8
Totalt 10 största aktieägare 7 425 069 73 118 790 66,5 71,1
Övriga 2 143 323 38 366 875 33,5 28,9
Total 9 568 392 111 485 665 100,0 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva