Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per 31 mars 2022. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Ägare LOGI A LOGI B Kapital, % Röster, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 2 005 121 20 051 218 22,7 23,7
Futur Pension 2 257 003 4 143 271 6,6 15,8
Stefan Hansson direkt och via bolag 512 324 5 802 436 6,5 6,5
M2 Capital Management AB 34 105 8 737 378 9,0 5,4
Phoenix Insurance Ltd. - 7 057 188 7,3 4,2
Trenäs Förvalting AB 394 182 2 941 828 3,4 4,1
Karlskoga Industrifastigheter AB - 6 200 000 6,4 3,7
Handelsbanken Fonder 415 822 426 510 0,9 2,7
Avere Fastigheter AB 267 917 1 262 948 1,6 2,3
Kattvik Financial Services AB 42 466 3 465 696 3,6 2,3
Totalt 10 största aktieägare 5 928 940 60 088 473 68,0 70,7
Övriga 2 044 720 29 078 533 32,0 29,3
Totalt samtliga aktieägare 7 973 660 89 167 006 100,0 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva