Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per 31 december 2023.

Aktieägare LOGI A LOGI B Kapital, % Röster, %
Slättö 4 346 862 36 597 431 18,8 21,5
Dragfast AB 5 004 087 2 540 000 3,5 14,1
Nordika 2 183 464 25 440 568 12,7 12,7
Rutger Arnhult med närstående 2 076 583 23 743 867 11,8 12,0
Stefan Hansson med närstående 935 261 8 669 741 4,4 4,8
Fjärde AP-fonden - 16 295 751 7,5 4,4
Phoenix Insurance Ltd. - 11 681 557 5,4 3,1
Karlskoga Industrifastighets AB 40 000 8 200 000 3,8 2,3
Patrik Tillman med närstående 78 966 6 145 967 2,9 1,9
Carnegie Fonder - 4 483 925 2,1 1,2
Totalt 10 största aktieägare 14 665 223 143 798 807 72,7 78,1
Personal 1 898 2 138 492 1,0 0,6
Övriga 2 420 740 54 890 815 26,3 21,3
Totalt samtliga aktieägare 17 087 861 200 828 114 100,0 100,0