Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per 31 mars 2023. 

Ägare LOGI A LOGI B Kapital, % Röster, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 2 790 033 24 187 425 19,3 21,8
Dragfast AB 3 176 770 10 009 815 9,5 17,5
Nordika Fastigheter 1 455 643 16 960 379 13,2 13,2
M2 Capital Management AB 434 226 11 259 389 8,4 6,5
Stefan Hansson direkt och via bolag 614 787 6 995 921 5,5 5,5
Phoenix Insurance Ltd. 7 787 705 5,6 3,3
Karlskoga Industrifastighets AB 20 000 6 500 000 4,7 2,8
Kattvik Financial Services AB 51 223 4 409 166 3,2 2,1
Avere Fastigheter AB 267 917 1 362 948 1,2 1,7
Christian Knutsson 172 500 1 725 000 1,4 1,4
Totalt 10 största aktieägare 8 983 099 91 197 748 71,8 75,8
Övriga 2 040 936 37 248 296 28,2 24,2
Total 11 024 035 128 446 044 100,0 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva