Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per 30 juni 2023. 

Ägare LOGI A LOGI B Kapital, % Röster, %
Slättö Value Add l 2 790 033 24 091 425 19,3 21,8
Dragfast AB 3 176 770 9 692 353 9,2 17,4
Nordika 1 455 643 16 960 379 13,2 13,2
M2 Capital Management AB 435 282 11 402 944 8,5 6,6
Stefan Hansson direkt och via bolag 614 787 6 995 921 5,5 5,5
Phoenix Insurance Ltd. 7 787 705 5,6 3,3
Karlskoga Industrifastighets AB 20 000 6 500 000 4,7 2,8
Kattvik Financial Services AB 51 223 4 409 166 3,2 2,1
Avere Fastigheter AB 267 917 1 205 785 1,1 1,6
Christian Knutsson 169 703 1 725 000 1,4 1,4
Totalt 10 största aktieägare 8 981 358 90 770 678 71,5 75,7
Övriga 2 042 677 37 675 366 28,5 24,3
Total 11 024 035 128 446 044 100,0 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva