Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per den 30 september 2021. Innehavet uppdateras kvartalsvis.

Ägare Antal aktier Innehav %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 20 051 218 25,1
Phoenix Insurance Ltd. 8 335 276 10,5
M2 Capital Management AB 8 057 793 10,1
Stefan Hansson direkt och via bolag 5 123 252 6,4
Trenäs Förvalting AB 3 941 828 4,9
Kattvik Financial Services AB 3 179 696 4,0
A.T.V. Holding AB 2 757 077 3,5
Nirvana Invest AB 2 506 000 3,1
Avere Fastigheter AB 2 442 000 3,1
Rolf och Annika Alexander direkt och via bolag 2 393 522 3,0
Totalt 10 största aktieägare 58 787 662 73,7
Övriga 20 948 937 26,3
Total 79 736 599 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva