Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per 31 mars 2024.

Aktieägare LOGI A LOGI B Kapital, % Röster, %
Slättö 4 346 862 37 916 219 17,8 20,8
Rutger Arnhult med närstående 2 108 085 28 093 276 12,8 12,6
Nordika 2 183 464 26 290 568 12 12,3
Fjärde AP-fonden 19 698 700 8,3 5
Stefan Hansson med närstående 935 261 8 746 741 4,1 4,6
Phoenix Insurance Ltd. 9 680 967 4,1 2,5
Dragfast AB 5 027 718 3 050 000 3,4 13,7
Länsförsäkringar Fonder 6 800 000 2,9 1,7
Patrik Tillman med närstående 78 966 6 177 435 2,6 1,8
Carnegie Fonder 5 213 925 2,2 1,3
Totalt 10 största aktieägare 14 680 356 151 667 831 70,2 76,4
Personal 1 898 2 138 492 0,9 0,6
Övriga 2 405 607 65 961 791 28,9 23
Total 17 087 861 219 768 114 100 100