Ägarstruktur

Logisteas 10 största aktieägare per 31 augusti 2022. 

Ägare LOGI A LOGI B Kapital, % Röster, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag 2 395 851 24 150 511 22,0 23,2
Dragfast AB 3 050 000 8 030 000 9,2 18,6
M2 Capital Management AB 430 205 11 101 019 9,5 7,4
Stefan Hansson direkt och via bolag 614 787 6 995 921 6,3 6,4
Phoenix Insurance Ltd, 0 7 787 705 6,4 3,8
Karlskoga Industrifastigheter AB 0 6 500 000 5,4 3,1
Kattvik Financial Services AB 51 223 4 286 512 3,6 2,3
Avere Fastigheter AB 267 917 1 362 948 1,3 2,00
Trenäs Förvalting AB 394 182 41 828 0,4 1,9
ATV Hotell & Restaurang 0 3 720 000 3,1 1,80
Totalt 10 största aktieägare 7 204 165 73 976 444 67,2 70,6
Övriga 2 364 227 37 309 221 32,8 29,4
Totalt samtliga aktieägare 9 568 392 111 285 665 100,0 100,0
Källa: Euroclear och aktieägarna själva