Strategi

Logistea har offensiva tillväxtplaner och ambition att bli en ledande aktör med en fastighetsportfölj motsvarande 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024. Bolaget har följande strategiska prioriteringar för tillväxt:

  • Förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.
  • Löpande utveckling av befintligt fastighetsbestånd samt till- och nybyggnation av fastigheter på egen mark.
  • Prioritera en differentierad kundbas med finansiellt stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.
  • Bedriva verksamheten resurseffektivt där miljöpåverkan samt social hållbarhet bejakas vid affärsbeslut.