Koncernledning

Ledningens aktieinnehav i Logistea AB anges per den 9 november 2022. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Niklas Zuckerman
Niklas Zuckerman
VD sedan 2021

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund: Partner och ansvarig för Savills svenska transaktionsrådgivning, dessförinnan motsvarande roll vid Cushman & Wakefield samt partner på Catella Corporate Finance.

Andra uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 160 000 B-aktier. 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Anders Nordvall
Anders Nordvall
Vice vd och transaktionschef sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund: Partner och vice vd för Savills Sverige, partner och vd för Cushman & Wakefield Sverige, vd för Catella Corporate Finance.

Andra uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 108 000 B-aktier. 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

 

Maléne Broman
Maléne Broman
Förvaltningschef sedan 2022

Född: 1971

Utbildning: Fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering och bolagsanalys, Kungliga Tekniska Högskolan mfl, Stockholm.

Bakgrund: Förvaltningschef Galjaden Fastigheter, fastighetschef samt förvaltare SveaReal, Property Manager GE Real Estate samt förvaltare Kungsleden.

Andra uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 240 A-aktier 2 400 B-aktier. 200 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Jesper Carlsöö
Jesper Carlsöö
Projektutvecklings- och uthyrningschef sedan 2022

Född: 1971

Utbildning: Ekonomi vid Stockholms universitet.

Bakgrund: Uthyrnings- och marknadschef på Corem Property Group. Fastighetsförvaltare på M2 Gruppen. Vd och delägare på Gazoline reklambyrå.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Puppeeter Stockholm AB och Carlsöö & Co Communications AB.

Eget och närståendes innehav: 27 500 B-aktier.

Maria Kruse
Maria Kruse
Hållbarhets- & IR-chef sedan 2022

Född: 1971

Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet. Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet.

Bakgrund: Director Corporate Communication och Investor Relations på Sobi. Kommunikationsroller inom FN (Unicef, UNHCR, Unesco och FAO), Regeringskansliet och Första AP-fonden. Konsult inom IR, kommunikation och hållbarhet på Kreab och Gramma. Journalist på Affärsvärlden.

Andra uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 5 560 B-aktier. 55 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Philip Löfgren
Philip Löfgren
CFO sedan 2021

Född: 1990

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Stockholms universitet.

Bakgrund: CFO Estancia Logistik, fastighetsutvecklare Nordic Gatekeeper. Erfarenhet av transaktioner, fastighetsekonomi och ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag inom lager och logistik sedan 2014.

Andra uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 1 658 A-aktier samt 873 342 B-aktier. 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Tobias Lövstedt
Tobias Lövstedt
COO sedan 2021, i bolaget som finansieringsansvarig sedan 2020

Född: 1989

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet och kandidatexamen i Fastighet och Finans från KTH.

Bakgrund: Tidigare arbetat på bland annat Jernhusen och Samhällsbyggnadsbolaget. Specialisering på fastighetsutveckling och finansiering.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Toblov AB.

Eget och närståendes innehav: 500 000 B-aktier. 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).