Koncernledning

Ledningens aktieinnehav i Logistea AB anges per den 31 december 2022. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Niklas Zuckerman
Niklas Zuckerman
VD sedan 2021

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Bakgrund: Partner och ansvarig för Savills svenska transaktionsrådgivning, dessförinnan motsvarande roll vid Cushman & Wakefield samt partner på Catella Corporate Finance.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 160 000 B-aktier. 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Anders Nordvall
Anders Nordvall
Vice vd och transaktionschef sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Bakgrund: Partner och vice vd för Savills Sverige, partner och vd för Cushman & Wakefield Sverige, vd för Catella Corporate Finance.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Smålandsvist AB.

Eget och närståendes innehav: 108 000 B-aktier. 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

 

Maléne Broman
Maléne Broman
Förvaltningschef sedan 2022

Född: 1971

Utbildning: Fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering och bolagsanalys, KTH Kungliga Tekniska Högskolan mfl, Stockholm.

Bakgrund: Förvaltningschef Galjaden Fastigheter, fastighetschef samt förvaltare SveaReal, Property Manager GE Real Estate samt förvaltare Kungsleden.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 240 A-aktier 2 400 B-aktier. 200 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Philip Löfgren
Philip Löfgren
CFO sedan 2021

Född: 1990

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Stockholms universitet

Bakgrund: CFO Estancia Logistik, fastighetsutvecklare Nordic Gatekeeper. Erfarenhet av transaktioner, fastighetsekonomi och ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag inom lager och logistik sedan 2014.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 1 200 A-aktier samt 868 750 B-aktier. 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Tobias Lövstedt
Tobias Lövstedt
Finans- och affärsutvecklingschef sedan 2021

Född: 1989

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Kandidatexamen i fastighet och finans från KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund: Tidigare arbetat på bland annat Jernhusen och Samhällsbyggnadsbolaget och har lång och gedigen erfarenhet från att jobba med fastighetsutveckling och finansiering.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 500 000 B-aktier. 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025).

Michela Westin
Michela Westin
General Counsel sedan 2022

Född: 1989

Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet, Stockholm.

Bakgrund: Tidigare arbetat som advokat på Advokatfirman Cederquist.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes innehav: 15 000 B-aktier.