Koncernledning

Ledningens aktieinnehav i Logistea AB anges per den 31 december 2023. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Niklas Zuckerman
Niklas Zuckerman
Vd sedan 2021

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Bakgrund: Partner och ansvarig för Savills svenska transaktionsrådgivning, dessförinnan motsvarande roll vid Cushman & Wakefield samt partner på Catella Corporate Finance.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes aktieinnehav:

Övriga innehav: 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025). 242 934 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2023/2026).

Anders Nordvall
Anders Nordvall
Vice vd och transaktionschef sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Bakgrund: Partner och vice vd för Savills Sverige, partner och vd för Cushman & Wakefield Sverige, vd för Catella Corporate Finance.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Smålandsvist AB.

Eget och närståendes aktieinnehav:

Övriga innehav: 1 045 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025). 242 934 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2023/2026).

 

Frank Robert Hanshus
Frank Robert Hanshus
Interim Head of Property Management sedan 2024.

Född: 1980

Utbildning: Kurser i ekonomi, logistik och marknadsföring, ledarskap och personaladministration från Norwegian Business School BI, samt utbildning inom elteknik och certifiering av elhandel från teknisk högskola.

Bakgrund: VD på olika byggföretag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Front1 AS, Front Eiendom AS och Hano Eiendom AS samt styrelseledamot i Åsaring1 AS

Eget och närståendes aktieinnehav: 

Övriga innehav: 

Ove Henriksen
Ove Henriksen
Head of Accounting sedan 2024.

Född: 1985

Utbildning: Masterexamen i finans från Norwegian University of Science and Technology (NTNU) och en master i redovisning och revision från Norwegian School of Economics (NHH).

Bakgrund: Har tidigare haft befattningen CFO för Siva – Selskapet for industrivekst SF (The Industrial Development Corporation of Norway). Han är också statsauktoriserad revisor och har arbetat som manager på Deloitte

Andra väsentliga uppdrag: Chief Accounting Officer på KMC Properties ASA och styrelseordförande i Substrata AS.

Eget och närståendes aktieinnehav: 

Övriga innehav: 

Christian Linge
Christian Linge
IR och Head of Finance utanför Sverige sedan 2024.

Född: 1993

Utbildning: Master i finans och redovisning från Imperial Collage Business School, samt en Bachelor och Business Administration (BBA) från Norwegian Business School BI.

Bakgrund: Har tidigare arbetat med fastighetsinvesteringar på Fredensborg samt med investment banking på Pareto Securities

Andra väsentliga uppdrag: Tillförordnad CFO på KMC Properties ASA och styrelseledamot i Rennie Capital AS.

Eget och närståendes aktieinnehav: 

Övriga innehav: 

Philip Löfgren
Philip Löfgren
CFO sedan 2021

Född: 1990

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Stockholms universitet, Stockholm.

Bakgrund: CFO Estancia Logistik, fastighetsutvecklare Nordic Gatekeeper. Erfarenhet av transaktioner, fastighetsekonomi och ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag inom lager och logistik sedan 2014.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes aktieinnehav:

Övriga innehav: 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025). 176 680 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2023/2026).

Tobias Lövstedt
Tobias Lövstedt
Finans- och affärsutvecklingschef sedan 2021

Född: 1989

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Kandidatexamen i fastighet och finans från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund: Tidigare arbetat på bland annat Jernhusen och Samhällsbyggnadsbolaget. Specialisering på fastighetsutveckling och finansiering.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes aktieinnehav:

Övriga innehav: 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025). 176 680 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2023/2026).

Michela Westin
Michela Westin
General Counsel sedan 2022

Född: 1989

Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet, Stockholm.

Bakgrund: Tidigare arbetat som advokat på Advokatfirman Cederquist.

Andra väsentliga uppdrag:

Eget och närståendes aktieinnehav:

Övriga innehav: 55 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2021/2025). 176 680 teckningsoptioner, vilka ger rätt att förvärva Logistea B-aktier (incitamentsprogram 2023/2026).

Stig Wærnes
Stig Wærnes
Interim COO och Integration Manager sedan 2024.

Född: 1968

Utbildning: Examen i revision och redovisning från NTNU Trondheim Business School och har även fullföljt olika kurser inom revision, redovisning och ledarskapsutveckling.

Bakgrund: Tidigare erfarenhet från redovisning, rådgivning samt olika chefsroller och styrelseuppdrag. Har haft befattningen som regional managing partner och vice ordförande för BDO.

Andra väsentliga uppdrag: VD på KMC Properties ASA och partner på BEWI Invest AS.

Eget och närståendes aktieinnehav: 

Övriga innehav: