Styrelse

Logisteas styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag. 

Styrelsens aktieinnehav anges per den 31 december 2023. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013 (styrelseledamot sedan 2004). Ordförande för ersättningsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad finansanalytiker, IFL Sigtuna.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PFG Group och Kanholmsfjärdens Marina Holding. Styrelseledamot Kloster Invest, Stocksund Financial Services, M2 Asset Management samt vd och styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance. Styrelsesuppleant Aktiebolaget Kunzit samt Lenner Corporate Finance Holding.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Indiska Magasinet och BD Global Community. Styrelseledamot Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB och Singbox. Finansanalytiker Alfred Berg Fondkommission.

Eget och närståendes innehav: 78 966 A-aktier och 6 145 967  B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Sanja Batljan
Sanja Batljan
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom, Mostars universitet, Bosnien-Hercegovina/Stockholms universitet samt Executive Master of Finance, Mgruppen (Svenska managementgruppen AB)

Övriga uppdrag: Vd Nynäshamnsbostäder, vd Tegeltraven Holding, styrelseordförande Svenska Röda Korset Nynäshamnskretsen samt styrelseledamot Kameo.

Tidigare uppdrag: Medlem av SABO:s vd-råd, CFO och administrativ chef Nynäshamnsbostäder samt controller Lunds Energi (numera Kraftringen Energi).

Eget och närståendes innehav: 4 072 A-aktier och 12 010 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Erik Dansbo
Erik Dansbo
Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot revisionsutskottet samt ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1980

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag: Investeringschef och partner Slättö Förvaltning, styrelseledamot i bolag inom samma sfär.

Tidigare uppdrag: partner Cushman & Wakefield Sverige och Catella Corporate Finance samt investeringsanalytiker på Areim.

Eget och närståendes innehav: Erik Dansbo äger inte några aktier i Logistea men är partner och investeringschef i Slättö Förvaltning som genom en av dess fonder äger 4 346 862 A-aktier och 36 597 431 B-aktier i Logistea.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Jonas Grandér
Jonas Grandér
Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag: VD Nordika Fastigheter (inklusive styrelseledamot i bolag inom samma sfär).

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Amasten Fastighets AB, grundare och styrelseordförande Midnattssolen Fastigheter AB. Tidigare Nordenchef Lehman Brothers Europé Ltd, Nordenchef Doughty Hansson Real Estate Fund Stockholm samt transaktionsansvarig GE Capital Real Estate Stockholm.

Eget och närståendes innehav: Jonas Grandér äger inte några aktier i Logistea men är VD för Nordika Fastigheter som genom dotterbolag äger 2 183 464 A-aktier och 25 440 568 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Stefan Hansson
Stefan Hansson
Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot revisionsutskottet.

Född: 1973

Utbildning: Studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och IHM Business School, Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HanssonGruppen Invest, styrelseledamot i Holding AB Knut Hansson.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Kollberg & Hansson Förvaltnings AB, styrelseledamot i Studor Projektutveckling, styrelsemedlem Frölunda Hockey Club.

Eget och närståendes innehav: 935 261 A-aktier och 8 669 741 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Anneli Lindblom
Anneli Lindblom
Styrelseledamot sedan 2022. Ordförande revisionsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm.

Övriga uppdrag: CFO Pandox, styrelseledamot Haypp Group, styrelseledamot Avtalat.se.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Amasten Fastighets AB, Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Hemfosa samt CFO för flera noterade bolag.

Eget och närståendes innehav: 1 055 A-aktier och 13 550 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.