Styrelse

Logisteas styrelse består av sju ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag. 

Styrelsens aktieinnehav anges per den 15 januari 2023. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013 (styrelseledamot sedan 2004). Ordförande för ersättningsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad finansanalytiker, IFL Sigtuna.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PFG Group och Kanholmsfjärdens Marina Holding. Styrelseledamot Kloster Invest, Stocksund Financial Services, M2 Asset Management samt vd och styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance. Styrelsesuppleant Aktiebolaget Kunzit samt Lenner Corporate Finance Holding.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Indiska Magasinet och BD Global Community. Styrelseledamot Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB och Singbox. Finansanalytiker Alfred Berg Fondkommission.

Eget och närståendes innehav: 53 355 A-aktier och 4 377 162 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Bengt Kjell
Bengt Kjell
Vice styrelseordförande sedan 2021

Född: 1954

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Pandox och Indutrade. Styrelseledamot i Industrivärden, ICA Gruppen och Dunkers stiftelser.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Amasten, Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Vd för Handel och Industri, vice vd samt tillförordnad vd Industrivärden.

Innehav: 69 492 A-aktier och 600 000 B-aktier samt 1 700 657 aktieoptioner utställda av en av bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Sanja Batljan
Sanja Batljan
Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande revisionsutskottet. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom, Mostars universitet, Bosnien-Hercegovina/Stockholms universitet samt Executive Master of Finance, Mgruppen (Svenska managementgruppen AB)

Övriga uppdrag: Vd Nynäshamnsbostäder, vd Tegeltraven Holding, styrelseordförande Svenska Röda Korset Nynäshamnskretsen samt styrelseledamot Kameo.

Tidigare uppdrag: Medlem av SABO:s vd-råd, CFO och administrativ chef Nynäshamnsbostäder samt controller Lunds Energi (numera Kraftringen Energi).

Eget och närståendes innehav: 2 432 765 A-aktier och 24 544 693 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Johan Mark
Johan Mark
Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1974

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.

Övriga uppdrag: CFO Rahmqvist Group. Styrelseledamot MBRS Group (fd WRSD).

Tidigare uppdrag: Interim CFO för Houdini Sportswear, Royal Design Group Holding, Hummingbird Aviation Services. Vd samt CFO/COO J.Lindeberg, vice vd samt CFO Indiska Magasinet, CFO Björn Borg AB.

Eget och närståendes innehav: 2 333 A-aktier samt 23 333 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Caroline Thagesson
Caroline Thagesson
Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1980

Utbildning: Fil.kand i fastighetsvetenskap, Malmö Högskola samt kurser i hållbart familjeskogsbruk, Linnéuniversitetet, Växjö.

Övriga uppdrag: Vd Trenäs Förvaltning AB.

Tidigare uppdrag: Fastighetsutvecklare Trenäs Förvaltning AB. Franchisetagare SkandiaMäklarna. Fastighetsmäklare Bjurfors samt Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Eget och närståendes innehav: 4 914 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Stefan Hansson
Stefan Hansson
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1973

Utbildning: Studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och IHM Business School, Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HanssonGruppen Invest, styrelseledamot i Holding AB Knut Hansson.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Kollberg & Hansson Förvaltnings AB, styrelseledamot i Studor Projektutveckling, styrelsemedlem Frölunda Hockey Club.

Eget och närståendes innehav: 614 787 A-aktier och 6 995 921 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Anneli Lindblom
Anneli Lindblom
Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm

Övriga uppdrag: CFO Pandox, styrelseledamot Haypp Group, styrelseledamot Avtalat.se

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Amasten Fastighets AB, Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Hemfosa samt CFO för flera notera bolag.

Eget och närståendes innehav: 1 055 A-aktier och 13 550 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.