Styrelse

Logisteas styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag. 

Styrelsens aktieinnehav anges per den 30 september 2021. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013 (styrelseledamot sedan 2004). Ordförande för ersättningsutskottet.

Född: 1965.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i PFG Group AB och Kanholmsfjärdens Marina Holding AB. Styrelseledamot Kloster Invest AB, Stocksund Financial Services AB, M2 Asset Management AB samt VD och partner för Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelsesuppleant Aktiebolaget Kunzit samt Lenner Corporate Finance Holding AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Indiska Magasinet AB och BD Global Community AB. Styrelseledamot Tobin Properties AB (publ), Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB, Singbox AB och SBB Märsta AB. Finansanalytiker Alfred Berg Fondkommission AB.
Innehav: 3 179 696 aktier samt via närstående 17 776 aktier

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Bengt Kjell
Bengt Kjell
Vice styrelseordförande sedan 2021.

Född: 1954.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande Amasten Fastighets AB, vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. VD för Handel och Industri, vice VD samt tillförordnad VD Industrivärden.
Innehav: 500 000 aktier och 1 500 000 aktieoptioner utställda av en av bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Sanja Batljan
Sanja Batljan
Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande revisionsutskottet. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom, Mostars universitet, Bosnien-Hercegovina/Stockholms universitet samt Executive Master of Finance, Mgruppen (Svenska managementgruppen AB)
Nuvarande uppdrag: VD AB Nynäshamnsbostäder, VD Tegeltraven Holding AB, styrelseordförande Svenska Röda Korset Nynäshamnskretsen samt styrelseledamot Kameo AS.
Tidigare uppdrag: Medlem av SABOs VD-råd, CFO och administrativ chef AB Nynäshamnsbostäder samt controller Lunds Energi (numera Kraftringen Energi AB (publ).
Innehav: 20 038 511 aktier via närstående.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Johan Mark
Johan Mark
Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1974.
Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.
Övriga nuvarande uppdrag: CFO Dynamic Code AB. Styrelseledamot We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).
Tidigare uppdrag: Interim CFO (via bolaget Nobilitarie AB) för Houdini Sportswear AB, Royal Design Group Holding AB, Hummingbird Aviation Services AB, VD samt CFO/COO J.Lindeberg AB, vVD samt CFO Indiska Magasinet AB, CFO Björn Borg AB.
Innehav: 23 333 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Fredrik Palm
Fredrik Palm
Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot av revisionsutskott.

Född: 1969.
Utbildning: Gymnasieingenjör, byggteknisk linje, Rudbecks gymnasium Sollentuna.
Nuvarande uppdrag: Grundare & VD Nybrofast AB. Styrelseledamot i bland annat Heimstaden Samariten AB samt Tricoreal Mitten Projekt AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Heimstaden Bostad AB, Alecta Fastigheter AB, Convea AB samt fastighetsägande dotterbolag inom Alecta-koncernen. Styrelseledamot Midstar AB samt Sollentuna Stinsen JV AB. Medlem av Alecta Kapitalförvaltnings ledningsgrupp och chef tillgångsslag fastigheter Alecta pensionsförsäkring (ömsesidigt) samt seniora befattningar inom CBRE Sweden AB och Ramboll Sverige AB.
Innehav: –

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Caroline Thagesson
Caroline Thagesson
Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1980.
Utbildning: Fil.kand i fastighetsvetenskap, Malmö Högskola samt kurser i hållbart familjeskogsbruk, Linnéuniversitetet, Växjö.
Övriga nuvarande uppdrag: VD Trenäs Förvaltning AB.
Tidigare uppdrag: Fastighetsutvecklare Trenäs Förvaltning AB. Franchisetagare SkandiaMäklarna.
Fastighetsmäklare Bjurfors samt Erik Olsson Fastighetsförmedling.
Innehav: 8 200 aktier samt via närstående 3 941 828 aktier

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.