Styrelse

Logisteas styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag. 

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013 (styrelseledamot sedan 2004). Ordförande för ersättningsutskottet.

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad finansanalytiker, IFL Sigtuna.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PFG Group och Kanholmsfjärdens Marina Holding. Styrelseledamot Kloster Invest, Stocksund Financial Services, M2 Asset Management samt vd och styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance. Styrelsesuppleant Aktiebolaget Kunzit samt Lenner Corporate Finance Holding.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Indiska Magasinet och BD Global Community. Styrelseledamot Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB och Singbox. Finansanalytiker Alfred Berg Fondkommission.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Mia Arnhult
Mia Arnhult
Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1969

Utbildning: Examen i företagsekonomi och handelsrätt från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Devyser Diagnostics AB och Lidingöloppet Marknads AB. Styrelseledamot i KMC Properties ASA, M2 Asset Management AB, samt flera andra bolag inom M2-koncernen. VD för Arnhult Invest AB och Locellus AB

Tidigare uppdrag: Tidigare styrelseledamot i Bactiguard Holding AB och Suburban Properties Stockholm AB. Tidigare VD för M2 Asset Management och revisor på Lindebergs Grant Thornton AB.

Eget och närståendes innehav: 2 161 764 A-aktier och 30 077 877 B-aktier genom M2 Asset Management AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Karl-Erik Bekken
Karl-Erik Bekken
Styrelseledamot sedan 2024. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1991

Utbildning: Ekonomi och administration från BI Business School

Övriga uppdrag: VD för BEFORM samt styrelseledamot i BEWI Energy AS och Bekken Invest AS.

Tidigare uppdrag: Tidigare VD för BEWI Automotive AB, Business Developer på BEWI ASA, och Investeringsdirektör för BEWI Invest AS.

Eget och närståendes innehav: BEWI Invest AS, vilket är ett närstående bolag till Karl-Erik Bekken, innehar 151 020 955 aktier i KMC Properties, vilka berättigar till en sammanlagd sakutdelning om 5 893 725 stam A aktier och 77 750 966 stam B aktier i Logistea.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Erik Dansbo
Erik Dansbo
Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot revisionsutskottet.

Född: 1980

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag: Investeringschef och partner Slättö Förvaltning, styrelseledamot i bolag inom samma sfär.

Tidigare uppdrag: partner Cushman & Wakefield Sverige och Catella Corporate Finance samt investeringsanalytiker på Areim.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Jonas Grandér
Jonas Grandér
Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag: VD Nordika Fastigheter (inklusive styrelseledamot i bolag inom samma sfär).

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Amasten Fastighets AB, grundare och styrelseordförande Midnattssolen Fastigheter AB. Tidigare Nordenchef Lehman Brothers Europé Ltd, Nordenchef Doughty Hansson Real Estate Fund Stockholm samt transaktionsansvarig GE Capital Real Estate Stockholm.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Anneli Lindblom
Anneli Lindblom
Styrelseledamot sedan 2022. Ordförande revisionsutskottet.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm.

Övriga uppdrag: CFO Pandox, styrelseledamot Haypp Group, styrelseledamot Avtalat.se.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Amasten Fastighets AB, Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Hemfosa samt CFO för flera noterade bolag.

Eget och närståendes innehav:

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Bjørnar André Ulstein
Bjørnar André Ulstein
Styrelseledamot och vice styrelseordförande sedan 2024. Ledamot revisionsutskottet.

Född: 1982

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration från NHH Norwegian School of Economics och Bachelor of Science in Economics and Business Administration från samma lärosäte

Övriga uppdrag: VD för BEWI Invest AS, styrelseordförande i Nextco III AS, Tindan AS och Frøya Invest AS, samt styrelseledamot i KMC Properties ASA, Marøy Viking AS, samt flera av BEWI Invests portföljbolag, däribland Sinkaberg AS och BEFORM Holding AS

Tidigare uppdrag: Bjørnar André Ulstein var anställd på DNB från 2008 till 2021, där han arbetade som kreditanalytiker och som Senior Relationship Manager inom Corporate Banking. På DNB arbetade han med ett brett spektrum av företag från teknik, fastigheter och tillverkningsindustri till fisk- och skaldjursrelaterad verksamhet, men från 2016 uteslutande med det sistnämnda. Bjørnar André Ulstein började på BEWI Invest 2021 som Investment Director och är sedan januari 2022 VD för BEWI Invest.

Eget och närståendes innehav: –

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.