Styrelse

Logisteas styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Ingen av ledamöterna är anställd eller har anställningsliknande förhållande till koncernen eller något dotterbolag. 

Styrelsens aktieinnehav anges per den 28 februari 2022. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Patrik Tillman
Patrik Tillman
Styrelseordförande sedan 2013 (styrelseledamot sedan 2004). Ordförande för ersättningsutskottet.

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad finansanalytiker, IFL Sigtuna.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PFG Group AB och Kanholmsfjärdens Marina Holding AB. Styrelseledamot Kloster Invest AB, Stocksund Financial Services AB, M2 Asset Management AB samt VD och styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance AB. Styrelsesuppleant Aktiebolaget Kunzit samt Lenner Corporate Finance Holding AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Indiska Magasinet AB och BD Global Community AB. Styrelseledamot Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB, Singbox AB och SBB Märsta AB. Finansanalytiker Alfred Berg Fondkommission AB.
Eget och närståendes innehav: 44 243 A-aktier och 3 483 472 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Bengt Kjell
Bengt Kjell
Vice styrelseordförande sedan 2021.

Född: 1954.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. VD för Handel och Industri, vice VD samt tillförordnad VD Industrivärden.
Innehav: 54 217 A-aktier och 500 000 B-aktier samt 1 700 657 aktieoptioner utställda av en av bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Sanja Batljan
Sanja Batljan
Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande revisionsutskottet. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom, Mostars universitet, Bosnien-Hercegovina/Stockholms universitet samt Executive Master of Finance, Mgruppen (Svenska managementgruppen AB)
Övriga uppdrag: VD AB Nynäshamnsbostäder, VD Tegeltraven Holding AB, styrelseordförande Svenska Röda Korset Nynäshamnskretsen samt styrelseledamot Kameo AS.
Tidigare uppdrag: Medlem av SABOs VD-råd, CFO och administrativ chef AB Nynäshamnsbostäder samt controller Lunds Energi (numera Kraftringen Energi AB (publ).
Eget och närståendes innehav: 2 005 121 A-aktier och 20 051 218 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Johan Mark
Johan Mark
Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1974.
Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.
Övriga uppdrag: CFO Dynamic Code AB. Styrelseledamot We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).
Tidigare uppdrag: Interim CFO (via bolaget Nobilitarie AB) för Houdini Sportswear AB, Royal Design Group Holding AB, Hummingbird Aviation Services AB. VD samt CFO/COO J.Lindeberg AB, vVD samt CFO Indiska Magasinet AB, CFO Björn Borg AB.
Eget och närståendes innehav: 2 333 A-aktier samt 23 333 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Caroline Thagesson
Caroline Thagesson
Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1980.
Utbildning: Fil.kand i fastighetsvetenskap, Malmö Högskola samt kurser i hållbart familjeskogsbruk, Linnéuniversitetet, Växjö.
Övriga uppdrag: VD Trenäs Förvaltning AB.
Tidigare uppdrag: Fastighetsutvecklare Trenäs Förvaltning AB. Franchisetagare SkandiaMäklarna.
Fastighetsmäklare Bjurfors samt Erik Olsson Fastighetsförmedling.
Eget och närståendes innehav: 395 002 A-aktier och 2 950 028 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Stefan Hansson
Stefan Hansson
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1973
Utbildning: Studier i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och IHM Business School, Göteborg.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HanssonGruppen Invest AB, styrelseledamot i Holding AB Knut Hansson.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Kollberg & Hansson Förvaltnings AB, styrelseledamot i Studor Projektutveckling AB, styrelsemedlem Frölunda Hockey Club.
Eget och närståendes innehav: 512 324 A-aktier och 5 802 436 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Anneli Lindblom
Anneli Lindblom
Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1967
Utbildning: Ekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm
Övriga uppdrag: CFO Pandox, styrelseledamot Haypp Group AB, styrelseledamot Avtalat.se
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Amasten Fastighets AB, Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Hemfosa samt CFO för flera notera bolag.
Eget och närståendes innehav: 1 055 A-aktier och 13 550 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.