Grönt finansiellt ramverk

Logistea har etablerat ett grönt ramverk som möjliggör för bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera alla nybyggnationer, befintliga och större renoveringar av byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler. Etableringen av Ramverket, med fokus på gröna och energieffektiva byggnader, är ett naturligt nästa steg i Logistea hållbarhetsarbete som även inkluderar fokus på hållbar finansiering.

Ramverket för grön finansiering har upprättats i enlighet med Green Bond Principles, utformat av ICMA (International Capital Markets Association) samt Green Loan Principles, utformat av LMA (Loan Market Association).

En extern granskning av Ramverket har genomförts av en oberoende tredje part; ISS ESG, som har bedömt att det gröna Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, stödjer bland annat FN’s Globala Mål (UN Sustainability Development Goals); 7 ”Hållbar energi för alla”, 11 ”Hållbara städer och samhällen” och 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”.

Logistea avser att regelbundet rapportera avseende underliggande gröna tillgångar. En rapport kommer årligen att publiceras på bolagets webbplats.