-Regulatorisk

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under oktober 2023 erlagt en tilläggsköpeskilling genom nyemission av aktier med anledning av att detaljplanen för Vaggeryd Logistikpark vann laga…
-Regulatorisk

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under september 2023 slutfört en företrädesemission. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 209 205 118 aktier i bolaget varav 16 536…
-Regulatorisk

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under mars 2023 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 139 470 079…