-Icke-regulatorisk

Logistea publicerar nya hållbarhetsmål

Hållbarhet är en integrerad del i Logisteas strategiska ramverk och mål. Under 2023 inleddes ett arbete med att anpassa bolagets hållbarhetsarbete och…