Bolagsstyrningsrapporter

  Rapport
28 mars, 2024 Bolagsstyrningsrapport 2023
4 april, 2023 Bolagsstyrningsrapport 2022
13 april, 2022 Bolagsstyrningsrapport 2021
16 april, 2021 Bolagsstyrningsrapport 2020
16 april, 2020 Bolagsstyrningsrapport 2019
4 april, 2019 Bolagsstyrningsrapport 2018
28 mars, 2018 Bolagsstyrningsrapport 2017
28 mars, 2017 Bolagsstyrningsrapport 2016