Odd Molly International AB (publ) har vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 fattat beslut om att byta företagsnamn till Logistea AB (publ).

Odd Molly International har dels bedrivit modeverksamhet inom ramen för de starka varumärkena Odd Molly, Hunkydory och Used By samt fastighetsverksamhet inom lager, logistik och lättare industri.

Modeverksamheten avyttrades den 1 juli 2021 till We aRe Spin Dye AB.

Vid den extra bolagsstämman den 22 oktober 2021 fattades även beslut om att ändra verksamhetsföremålet i bolagsordningen till att förvärva, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till över 2 000 Mkr. Bolaget äger idag fastigheter på 16 orter i Sverige till en samlad uthyrningsbar yta om närmare 305 000 kvadratmeter. Samtliga fastigheter är belägna i attraktiva logistiknav med närhet till Göteborg, Jönköping, Örebro och Öresundsregionen.

Läs mer i bolagsbeskrivningen.