Bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelanden

 • 28 mars, 2024

  Logistea AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

  Logistea AB publicerar idag den svenska versionen av sin årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2023. Rapporten finns tillgänglig på Logisteas webbplats, www....
 • 28 mars, 2024

  Nytt antal aktier och röster i Logistea

  Som ett resultat av att Logistea AB (publ) (”Logistea”) under mars har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie B har antalet aktier i Logistea ökat...
 • 28 mars, 2024

  Kallelse till årsstämma i Logistea AB

  Aktieägarna i Logistea AB, org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2024, kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, ...
 • 25 mars, 2024

  Logistea har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 18 940 000 stamaktier av serie B och tillförs härigenom cirka 250 miljoner SEK

  Logistea AB (publ) (“Logistea” eller “Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag den 25 mars 2024, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande och beslutat om en riktad nyemission om 18 940 000 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 13,2 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning samt de befintliga aktieägarna Slättö, Nordika och M2 Asset Management deltog i den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen motsvarar en premie om 7,7 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B de senaste tio handelsdagarna, en rabatt om 6,0 procent i förhållande till stängningskursen idag den 25 mars 2024 på Nasdaq Stockholm och motsvarar substansvärdet per stamaktie i Logistea som per den 31 december 2023 uppgick till 13,2 SEK.

Prenumerera