Delårsrapport Q1 2022

Vår ambition är att ge investerare och andra intressenter relevant information om Logistea.

Delårsrapport Q2 2022

Delårsrapporten för Q2 2022 publicerades den 15 juli 2022 kl. 07:30 CEST.

Delårsrapport Q2 2022

Aktien