Delårsrapport Q2 2023

Pressmeddelanden

 • 19 september, 2023

  Logistea offentliggör slutligt utfall i den övertecknade företrädesemissionen

  Den 14 juli 2023 offentliggjorde Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) att styrelsen beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Logistea (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 september 2023, varefter ett tilläggsprospekt offentliggjorts och möjlighet funnits att återkalla anmälningar om teckning. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Logistea cirka 436 mkr före emissionskostnader.
 • 18 september, 2023

  Logisteas företrädesemission övertecknad enligt preliminärt utfall

  Den 14 juli 2023 offentliggjorde Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) att styrelsen beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Logistea (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 september 2023, varefter ett tilläggsprospekt offentliggjorts och möjlighet funnits att återkalla anmälningar om teckning. Det preliminära utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Logistea cirka 436 mkr före emissionskostnader.
 • 13 september, 2023

  Logistea AB (publ) offentliggör tillägg till prospektet avseende företrädesemissionen

  Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) har upprättat och offentliggör idag ett tillägg ("Tilläggsprospektet") till det prospekt avseende Bolagets företrädesemission som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 23 augusti 2023 ("Prospektet”). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
 • 9 september, 2023

  FREYR avslutar samarbetsavtal med Logistea avseende utredning av en eventuell etablering av batterifabrik i Svenljunga kommun

  Logistea AB (publ) (”Logistea”) har informerats av FREYR Battery AS (”FREYR”) om att FREYR fattat beslut om att avsluta arbetet med en eventuell etablering av batterifabrik i Svenljunga kommun. Samarbetsavtalet mellan Logistea och FREYR upphör därmed med omedelbar verkan.

Prenumerera