Finansiella mål och riskbegränsningar

  • Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod.
  • Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod.
  • Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 ggr.