Valberedning 2024

Valberedningen inför Logistea AB:s (publ) (”Logistea”) årsstämma 2024 har utsetts i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman den 5 maj 2023.…

Valberedning 2023

I enlighet med beslut på Logisteas årsstämma 2022 har Logisteas styrelseordförande tagit kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti…

Valberedning 2022

Enligt beslut av Logistea ABs (publ) (”Logistea”) årsstämma 2021 ska ledamöter i valberedningen utses av de tre till röstetalet största aktieägarna per…

Valberedning 2021

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2020 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant,…

Valberedning 2020

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2019 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant,…

Valberedning 2019

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2018 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant,…

Valberedning 2018

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2017 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant,…