Hyresgäster

För att komma i kontakt med Logisteas förvaltning, vänligen ring på tel: 010-265 28 10

Har du frågor som rör hyresfakturor, vänligen maila till: hyra@logistea.se
Vid frågor kring leverantörsfakturor, vänligen maila till: faktura@logistea.se

Maléne Broman
Maléne Broman
Förvaltningschef
+46 (0)70 496 20 66