Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2008

Stockholm den 16 februari 2009

Ännu ett år med dubblerad omsättning och kraftigt förbättrad lönsamhet 1 januari – 31 december 2008

• Nettoomsättningen ökade med 105 procent till 267,7 MSEK (130,3)

• Bruttovinstmarginalen steg till 58,3 procent (57,2)

• Rörelseresultatet ökade till 67,5 MSEK (18,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 24,8 procent (14,2)

• Resultat efter skatt uppgick till 49,8 MSEK (12,9). Nettomarginalen steg till 18,6 procent (9,9)

• Resultat per aktie uppgick till 8,66 SEK (2,39) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

• I oktober rapporterade Odd Molly ett ordervärde för vår/sommar 2009 på 138 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med försäljningsutfallet för motsvarande period 2008

1 oktober – 31 december 2008

• Nettoomsättningen ökade med 88 procent till 43,2 MSEK (23,0)

• Bruttovinstmarginalen var 61,2 procent (59,9)

• Rörelseresultatet uppgick till 9,6 MSEK (0,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 20,3 procent (2,6)

• Resultat efter skatt uppgick till 7,8 MSEK (0,1)

• Resultat per aktie var 1,35 SEK (0,03)

• Beslut om lansering av nytt produktområde – hudvård

• Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 3,00 SEK (0,00) per aktie, vilket motsvarar 35 procent av årets resultat efter skatt

VD kommenterar utvecklingen

En bra avslutning på ett fantastiskt år
Vi har fortsatt att gå vår egen väg – och mycket har gått just vår väg under 2008. När vi nu har stängt det fjärde kvartalet kan jag konstatera att vi även i år mer än dubblerar årsomsättningen och ökar resultatet markant. Försäljningen steg på samtliga marknader och tydligt är att länderna i södra Europa ökar mer än genomsnittet. Vi ska dock komma ihåg att vi resultatmässigt fått viss hjälp av en för oss gynnsam valutautveckling.

Under året fattade vi beslut om att öppna Odd Mollys första egna butik, bredda vårt produkterbjudande med glasögon och hudvård samt kontraktera Helena Christensen för den första annonskampanjen i bolagets sexåriga historia. I år tilldelades vår chefsdesigner Karin Jimfelt-Ghatan Damernas Världs prestigefyllda designpris Guldknappen och Odd Molly tilldelades i början av 2008 pris som Årets Varumärke 2007 av Svensk Handel. Styrkan i varumärket kan exemplifieras av att Odd Molly var det tredje mest sökta ordet på auktionssajten Tradera under 2008 (efter sökorden Vintage och iPhone).

Det fjärde kvartalet präglades av arbetet med Odd Molly-butiken, som invigdes i lördags, den 14 februari, samt uppstarten av samarbetet kring den nya hudvårdslinjen med planerad lansering i butik till hösten.

”Det är i uppförsbackar man drar”
Trots att vi levererar det starkaste resultatet någonsin är vi ödmjuka inför den oro som råder på de flesta av våra marknader. Vi kommer inte att stå opåverkade, men som ett led i Odd Mollys grundtanke – att alltid se om man kan välja en annan väg än dit vinden blåser – så kommer vi att fortsätta satsa framåt. Det gör vi för att vi har förutsättningarna; vi har en kompetent organisation, ett starkt varumärke och vi är finansiellt mycket stabila. En stark balansräkning ger oss trygghet och samtidigt möjlighet att ta ytterligare steg i vår utveckling både vad gäller att synas och ta marknadsandelar men också att förhandla om bättre priser och villkor. Den stora kassan ger även styrelsen möjlighet att för första gången i bolagets historia föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna.

Alltid möjligheter – alltid framåt
I oktober meddelade vi resultatet av införsäljningen av vår- och sommarkollektionerna 2009, som visade ett orderläge 12 procent högre än försäljningen av motsvarande kollektioner föregående år. Mot bakgrund av tidigare mycket höga tillväxttal och rådande marknadsturbulens är vi nöjda med utvecklingen – även om vi alltid vill mer.

Vi har precis börjat införsäljningen av höst och vinter 2009 och min känsla är att agenter och kunder är positiva till kollektionen, men det är ännu alldeles för tidigt att se tendenser hur inköparna slutligen lägger sina budgetar och order.

Under 2009 kommer vi att fortsätta ta för oss, genom att ytterligare stärka varumärket, öka distribution och marknader samt söka och utveckla möjliga nya givande samarbeten.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf eller kontakta Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000
Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs under våren 2009 genom cirka 1 550 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 36 länder runt om i världen, varav i 23 med lokal representation. Odd Molly har idag 33 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.