Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 16 februari 2017Stark tillväxt – fördubblad lönsamhet

1 JANUARI – 31 December 2016

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 423,2 MSEK (345,3), en ökning med 23 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 procent (55,6).
· Rörelseresultatet uppgick till 24,5 MSEK (12,5), en ökning med 97 procent.
· Resultat efter skatt uppgick till 17,7 MSEK (9,8).
· Resultat per aktie uppgick till 3,08 SEK (1,70).
· Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1,00 SEK (1,50) per aktie lämnas för räkenskapsåret 2016.

1 OKTOBER – 31 December 2016

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 86,5 MSEK (75,8), en ökning med 14 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 60,0 procent (59,6).
· Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-2,8).
· Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (-2,4).
· Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (-0,42).

Händelser under och efter kvartalet

· I oktober öppnades en Odd Molly-butik i Hansahuset i Malmö samt en Odd Molly-butik i varuhuset El Corte Inglés i Lissabon, Portugal.
· I november öppnades en Odd Molly-butik i Aspen, USA, via en lokal extern partner.

[removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

För helåret 2016 ökade Odd Molly försäljningen med 23 procent och fördubblade rörelseresultatet som landade på 24,5 miljoner kronor. Ett mycket starkt år. Det fjärde kvartalet följde samma mönster – stark försäljningsökning och kraftigt förbättrat resultat. Tillväxten sker främst i e-handeln, både genom Odd Mollys egna kanaler och hos våra externa återförsäljare. Vår digitala strategi med webb-shopen som motor i kombination med en stark närvaro i sociala medier ger effekt.

Nyheter, nyheter, nyheter

Vi är alltså mycket nöjda med utvecklingen – trots att hösten var utmanande för hela branschen, med ovanligt varmt väder och därmed stort rea-tryck. På Odd Molly arbetar vi aktivt för att parera svängningarna för att bibehålla en god bruttomarginalnivå och ett starkt varumärke.

Marknaden är tuff och överöst av erbjudanden; samtidigt kräver en ökad digital närvaro ännu mer aktivitet för att ständigt vara intressant för kunden. För att motverka en readriven marknad och sälja mer i säsong lanserar Odd Molly nyheter ofta, både genom flera nyhetssläpp och nya produktgrupper. Under det fjärde kvartalet lanserade vi till exempel en kollektion underkläder och en sportkollektion, med mycket positivt mottagande bland våra kunder.

Under kvartalet öppnade vi en egen butik i Hansahuset, Malmö, och vår första shop-in-shop i Portugal på varuhuset El Corte Inglés i Lissabon. Samtidigt öppnade vår partner i USA sin andra Odd Molly-butik i skidorten Aspen. Jag var på plats vid invigningen och kunde då återigen konstatera att Odd Molly har ett butikskoncept som stilmässigt verkligen står ut. Tillsammans påbörjade vi också byggnationen av ytterligare en partner-butik i Boulder, Colorado. Där kommer vi att testa hur varumärket fungerar på en universitetsort i USA.

Investera, utveckla och utmana

Molly är vår musa och kunden är vår ledstjärna. Vår bransch är under ständig förändring och vi kommer under året att fortsätta utveckla Odd Mollys affär; vår fysiska och digitala närvaro, vår geografiska plattform – i och utanför Norden – samt vår försäljning i egna kanaler och genom agenter och partnerskap. Vi kommer också fortsätta investera i webben och i förbättrade systemstöd och processer.

Vi lägger stort fokus på att planera hur vi, med vår flexibla affärsmodell, bäst kan driva fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet både på vår hemmamarknad och internationellt. Jag har sagt det förut; Odd Molly är på riktigt en verksamhet i ständig utveckling med ett koncept som fungerar i olika kanaler, former och samarbeten.

Och såklart hoppas vi på att fortsätta överraska med våra fina nyhetsinjektioner. Det är trots allt det som är navet och det allra viktigaste i vår bransch. Just nu inspirerar vi med Odd Mollys första bröllopskollektion på oddmolly.com.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:00 CET.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom egna butiker, egen webbshop och externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.