Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 17 augusti 2012Pågående förändringsarbete för långsiktig tillväxt

1 januari – 30 juni 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 117,9 MSEK (149,7)
· Bruttovinstmarginalen blev 55,3 procent (57,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -3,3 MSEK (16,0)
· Resultat efter skatt var -3,0 MSEK (10,6)
· Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (1,85) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

1 april – 30 juni 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 22,2 MSEK (28,6)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (59,3)
· Rörelseresultatet var -15,8 MSEK      (-7,4)
· Resultat efter skatt uppgick till -11,9 MSEK (-5,4)
· Resultat per aktie var -2,07 SEK  (-0,94)

Händelser under kvartalet
Organisationsförändringar har genomförts för att stärka bolagets förutsättningar för lönsam tillväxt. Kostnader om cirka 2,2 MSEK relaterade till omorganisationen belastar kvartalets resultat.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen
Odd Mollys affärsmodell gör att den absoluta merparten av försäljningen sker under det första och tredje kvartalet. Det andra kvartalets därmed väsentligt lägre intäkter medför följaktligen ett svagt resultat. Årets andra kvartal är inget undantag och inkluderar dessutom kostnader hänförliga till det pågående förändringsarbetet. Samtidigt sker mycket positivt i bolaget – webbshopen fortsätter utvecklas mycket bra, vi har rensat ut äldre varor i lager och haft en effektiv varuförsörjning till våra kunder. Men kanske viktigast av allt: vi har under kvartalet genomfört en förändrad organisationsstruktur med bättre förutsättningar att nå våra mål. Allt arbete som pågår sker i linje med våra tre fokusområden; sortiment, kundfokus och försäljning.

Den första kollektionen där vi kan börja se tydliga effekter av sortimentsarbetet är vår/sommar 2013 som visades för Odd Mollys agenter och storkunder på ett säljmöte i juni. Det är en värdefull plattform och avstamp för försäljningsarbetet där designteamet presenterar de kommande kollektionerna för vårt viktiga nätverk – och ett fantastiskt tillfälle att få direkt feedback från marknaden. Som ett led i arbetet med att skapa starkare kollektioner och ökad försäljning har vi beslutat att prioritera närmare dialog med agenter och återförsäljare framför enstaka modevisningar.

Återkopplingen på kollektionen från säljmöte och mässor har varit positiv. Jag är nöjd med de delar där vi själva kunnat påverka förutsättningarna, men kan också konstatera att det är många länder som har ett mycket tufft marknadsklimat.

Nu möter vi hösten med en organisation redo för framtida tillväxt och ett starkt driv att fortsätta erövra världen med Odd Mollys vackra stilkoncept och en starkare kollektion än på länge.

Anna Attemark, verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad pdf.Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 35 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop. Odd Molly har 52 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502
Johanna Bäckstrand, CFO, telefon: 08-522  28 514

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2012 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”