Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 20 augusti 2014Nya butiker och utökat erbjudande – ger avsedd effekt

1 januari – 30 juni 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 133,9 MSEK (110,8).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,2 procent (55,3).
· Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-11,4).
· Resultat efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-9,6).
· Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-1,67).

1 april – 30 juni 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 51,2 MSEK (33,6).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,5 procent (59,1).
· Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-13,0).
· Resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-10,5).
· Resultat per aktie uppgick till -1,00 SEK (-1,83).

Händelser under och efter kvartalet

· I maj öppnade Odd Molly en egen butik i Väla Centrum, Helsingborg.
· Under kvartalet öppnades en shop-in-shop i Bochum, Tyskland.
· Avtal tecknades med en återförsäljare i Qatar som har för avsikt att öppna en Odd Molly-butik under första kvartalet 2015.
· På bolagsstämman den 29 april beslutades att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare.
· Efter kvartalets slut öppnade Odd Molly en popup-butik i Los Angeles som höll öppet under några veckor i augusti.
· Under kvartalet lanserades en badkollektion som ett komplement till den kommande vår- och sommarkollektionen. Efter kvartalets slut lanserades en utökad Home-kollektion, med bädd- och handdukssortiment, som ett led i att skapa ett fullt livsstilskoncept.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Odd Mollys strategi är att ha starkt kundfokus, en högre andel egen försäljning till konsument och eget försäljningsansvar till återförsäljare på vår största marknad Skandinavien. På så sätt skapas lönsamhet, ständigt förbättrat sortiment och kontroll över försäljningen.

Under andra kvartalet fick vi kvitto på att den valda strategin är rätt och vi ser positiva effekter trots att kvartalet står för en sådan liten andel av säsongens försäljning.

Vår ökning av antalet egna Odd Molly-butiker bidrar till att både försäljning och lönsamhet ökar. I maj öppnade vi en ny butik till i Väla, Helsingborg, med väldigt positiv start. Odd Mollys webbshop fortsätter växa starkt.

I slutet av juli levererades den första delen av höstkollektionen ut till våra kunder. Det första släppet var betydligt större än föregående års motsvarande leverans, helt i linje med våra tankar om ett jämnare flöde av nyheter.

Under kvartalet presenterades och såldes den första delen av våren in och under sommaren presenterades den andra delen av vår- och sommarkollektionen för nästa år. En rolig nyhet i år var vår badkollektion som vi tror blir ett bra komplement i kollektionen. Efter kvartalets slut lanserade vi också ett utökat home-sortiment där vi, förutom inredningsdetaljerna kuddar och filtar, nu också erbjuder bädd (lakan, örngott, överkast och badhanddukar), som ett led i vår ambition att bli ett fullt livsstilskoncept.

För första gången ansvarar vi själva för försäljningsarbetet i Skandinavien och har som ambition att ge våra kunder mer fokus och uppföljning för att därigenom hjälpa dem att lyckas ännu bättre med sina Odd Molly-inköp.

Vi har också tagit några intressanta steg utanför Sverige; under några veckor i augusti fanns en pop-up-store i Los Angeles och vi har en nyöppnad shop-in-shop i Bochum, Tyskland, som drivs av en av våra återförsäljare. Från första kvartalet 2015 kommer det att finnas en Odd Molly-butik i Qatar, också den i extern regi.

Som jag sagt tidigare fokuserar vi hårt på det vi själva kan påverka och tar steg i rätt riktning trots att det är en tuff verklighet våra återförsäljare möter på många marknader.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad PDFFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även fem egna fysiska butiker, en egen webbshop och två shop-in-shops. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport juli-september 2014 avges den 21 oktober 2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2014 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.