Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 18 augusti 2016Investeringar fortsätter att leverera tillväxt

1 JANUARI – 30 JUNI 2016

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 199,1 MSEK (157,3), en ökning med 27 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,9 procent (54,7).
· Rörelseresultatet uppgick till 5,9 MSEK (3,3).
· Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (2,7).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,51 SEK (0,47).

1 APRIL – 30 JUNI 2016

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 81,4 MSEK (56,6), en ökning med 44 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,0 procent (55,5).
· Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-6,2).
· Resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-5,0).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51 SEK (-0,86).

Händelser under och efter kvartalet

· Den 18 april tillträdde Johanna Palm som ny CFO.
· Årsstämma i Odd Molly ägde rum den 19 april. Samtliga beslut fattades i enlighet med till stämman framförda förslag.
· I maj öppnade Odd Molly koncernens första egna butik i Norge, på Karl Johans gate i Oslo.
· I juni öppnades en Odd Molly-butik i Vail, USA, via en lokal återförsäljare.

[removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Inget sker av en slump, vi förflyttar oss i linje med beslutad strategi. För fyra år sedan började Odd Molly en förändringsresa för att skapa tillväxt. En resa med stegvisa förändringar där första prioritet var att förbättra sortimentet och skapa ett tydligt stilkoncept. Steg två var att öka kontrollen och kundfokus i distributionsledet, då försäljningen främst skedde genom endast en kanal; wholesale. En fantastisk kanal med starka återförsäljare. Men vi visste redan då att alltmer av försäljningen i vårt segment skulle komma att ske på nätet. Därför inledde vi också en satsning med målet att bli riktigt bra på försäljning digitalt. Samtidigt beslutade vi oss för att etablera fler egna butiker och shop-in-shops hos våra återförsäljare för att stärka varumärket, och därmed försäljningen.

Utvecklingen för det första halvåret 2016 fortsätter att bevisa strategin – och idag rapporterar vi försäljningsmässig all-time-high på tolv månaders basis. Försäljningen under det andra kvartalet ökade kraftigt med 44 procent, mycket som en konsekvens av vårt målmedvetna arbete att öka andelen retail och minska våra säsongsvariationer. Den förändrade strategin får särskilt stor positiv effekt på det andra kvartalet som med tidigare modell var säsongsmässigt litet. Sammantaget för årets första sex månader ökade koncernens omsättning med 27 procent, främst drivet av e-handel och nya butiker. Samtidigt nästan fördubblar vi rörelseresultatet för halvåret till närmare 6 MSEK att jämföra med drygt 3 MSEK året innan.

Tillväxt i alla kanaler

Det är extra roligt att vi idag ser att e-handeln – vår egen och andras – i allra högsta grad driver tillväxten, samtidigt som alla andra kanaler också växer. Odd Mollys egen webbshop fortsätter att utvecklas fantastiskt bra, våra nya butiker tillför fin försäljning och vi växer även i grossistledet.

Vi fortsätter öppna nya butiker, forma nya samarbeten och förbättra det vi har. Sverige är fortfarande loket i utvecklingen, men vi lär, justerar och satsar även på våra utländska marknader där vi har betydligt mer att ge.

Under kvartalet öppnade vi vår första butik på den norska marknaden på Karl Johans gate i Oslo. Vi bedömer att det är ett viktigt steg för att öka kännedom och försäljning i Norge.

Vår samarbetspartner i Vail, USA, såg att efterfrågan på Odd Mollys plagg var så stark att de ville öppna en egen Odd Molly-butik, vilket de gjorde under våren. Inga stora volymer i koncernens sammanställning, men också här ser vi en möjlighet att, till låg risk, stärka varumärket internationellt på en ort med stor genomströmning av människor från hela världen.

Tillväxt på flera fronter

Vi fortsätter också utveckla Odd Mollys stilkoncept och lansera nya produktgrupper. Nytt för i år är en skokollektion, som sålt mycket bra. Odd Mollys första sportlinje finns i butik sedan april och en vacker underklädeskollektion når konsumenterna i november.

Vi har alltså ett tydligt tillväxtfokus; vi har investerat stort i butiker och vår egen webbshop, som driver tillväxten. Vi ska, precis som vår musa Molly, fortsätta våga gå vår egen väg. Självklart med ordning och reda, och med kontroll på både kostnader och likviditet.

Jag är så stolt över alla som bidrar till att driva Odd Molly framåt!

Anna Attemark, VD

För fullständigt rapport, se bifogad pdf.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.