Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

FORTSATT MYCKET HÖG TILLVÄXT UNDER GOD LÖNSAMHET1 januari – 30 september 2007

• Nettoomsättningen ökade med 137 procent till 107,3 MSEK (45,2)

• Bruttovinstmarginalen steg till 56,7 procent (54,5)

• Rörelseresultatet ökade till 17,9 MSEK (5,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,6 procent (12,8) och en ökning av rörelseresultatet med 209 procent

• Resultat efter skatt var 12,8 MSEK (4,0). Nettomarginalen steg till 11,9 procent (8,8)

• Resultat per aktie uppgick till 2,4 SEK (0,8) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

• Reviderad prognos för 2007 är en omsättning omkring 127 MSEK och ett rörelseresultat omkring 17 MSEK

• Efter periodens utgång rapporterade Odd Molly ett ordervärde för vår/ sommar 2008 på 125 MSEK (48,5), vilket motsvarar en ökning med 158 procent

1 juli – 30 september 2007
• Nettoomsättningen ökade med 126 procent till 58,8 MSEK (26,0)

• Bruttovinstmarginalen var 56,9 procent (56,9)

• Rörelseresultatet var 12,5 MSEK (4,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,3 procent (18,4) och en ökning av rörelseresultatet med 162 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 9,1 MSEK (3,3)

• Resultat per aktie var 1,6 SEK (0,7) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

• En ny distributör kontrakterad under tredje kvartalet, Ryssland

VD kommenterar utvecklingen

Det är fortsatt en mycket positiv utveckling och full fart på och runt Odd Molly. Det tredje kvartalet visar en stark försäljningsökning och förbättrade marginaler. Bruttovinsten är på en hög nivå delvis tack vare en gynnsam dollarkurs men också tack vare att vi nästan uteslutande sålt till ordinarie pris. Den starka efterfrågan återfanns på såväl etablerade som nya marknader.

Eftersom vår verksamhet har starka säsongsvariationer kan kvartalens utfall variera kraftigt, bland annat beroende på när utleveranser skett i och mellan kvartalen. Tredje och fjärde kvartalens utfall är, med Odd Mollys affärsmodell, ett resultat av den införsäljning som skedde under januari till mars i år. Med vår modell kan vi med stor säkerhet förutse det fjärde kvartalets försäljning, när vi har facit för det tredje kvartalet. Efter ordinarie införsäljningsperiod har vi, för att möta den stora efterfrågan som finns på våra produkter, lagt in en extraleverans av tidiga vårvaror i december. Det gör att vi idag ser att fjärde kvartalet 2007 kommer att hamna på en försäljning på omkring 20 MSEK jämfört med knappt 10 MSEK föregående år. Vår prognos för 2007 revideras därmed till en omsättning på omkring 127 MSEK och ett rörelseresultat på omkring 17 MSEK.

Vårt USA-kontor, som inrättades i somras, börjar komma i ordning och bidrar till att skapa förutsättningar för en än starkare bearbetning av den amerikanska marknaden. Ett viktigt startskott var den stora modevisningen vi hade i Hollywood i samband med modemässan i Los Angeles i mitten av augusti. Uppmärksamheten var stor i både utländsk och svensk media. Odd Molly har, utöver det, ställt ut på totalt 12 mässor under hösten i bland annat Köpenhamn, London, New York, Berlin, Paris, Milano och Barcelona.

Utleveranserna av höstvarorna skedde friktionsfritt och vi har nu i oktober levererat klart vinterkollektionen till våra återförsäljare. Det känns mycket bra att satsningen på att stärka vår organisation ger resultat – när jag kan konstatera att vi aldrig tidigare levererat med så hög kvalitet i tid. Varorna hos våra återförsäljare rapporteras ha fått ett positivt mottagande bland kunderna med snabb genomförsäljning som följd.

I oktober avslutade vi införsäljningen av nästa års vår- och sommarkollektioner, vilket innebar att lagda order för första halvåret 2008 ökade med 158 procent jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen skedde både genom ökade snittorder och nya återförsäljare, bland annat Selfridges i Storbritannien och El Corte Inglés i Portugal. Vi har också tecknat avtal om representation i Ryssland, som är en spännande marknad, men vi inleder med en testperiod i mindre skala och intäkterna från denna marknad förväntas först under andra halvåret 2008. Våra produkter har funnits i liten omfattning här, men vi får nu möjlighet att etablera varumärket på ett mer strukturerat sätt än tidigare.

Sammantaget ser utvecklingen hittills mycket positiv ut, till och med över vår förväntan. Samtidigt måste ett mode- och varumärkesföretag som Odd Molly ständigt blicka framåt och vi är nu klara med design av hösten/vintern 2008 års kollektioner. Vi ser fram emot att möta våren – och visa vår nya kollektion för nya och existerande återförsäljare.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf eller kontakta Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000

Pressbilder finns att ladda ner på www.oddmolly.com

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 33 länder runt om i världen genom drygt 1 400 återförsäljare. Odd Molly har 22 anställda. Omsättningen 2006 uppgick till 54,5 MSEK och rörelseresultatet till 4,9 MSEK. För 2007 förväntas omsättningen uppgå till omkring 127 MSEK med ett rörelseresultat omkring 17 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.