Interim-Report-Q1-2017

Fortsatt tillväxt i en bransch i förändring

1 januari – 31 mars 2017

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 126,1 MSEK (117,7), en ökning med 7 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (54,2).
· Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (5,9).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,81 SEK (1,02).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (1,02).

VD kommenterar utvecklingen

Omställningens tid för branschen

Kvartalet

Odd Molly fortsätter leverera tillväxt och rapporterar en försäljningsökning på 7 procent under årets första kvartal. Tillväxten drevs av våra egna kanaler med starkast ökning i webb-shopen, medan grossistförsäljningen var i nivå med föregående år. I den rådande tuffa marknaden borde vi vara nöjda med utvecklingen i kvartalet, men vi vill se ännu starkare driv i försäljningen.

Odd Molly fortsätter investera i varumärket och rusta för framtida expansion. Vi visar fortsatt lönsamhet och nådde en rörelsemarginal på 6,0 procent att jämföra med 7,2 procent motsvarande kvartal föregående år.

Marknaden

Vi upplever helt klart ett skifte i detaljhandeln, alla aktörer påverkas – på olika sätt. Flera fysiska butiker har det tufft medan många webbaktörer är mycket snabbfotade och kan agera kraftfullt i slaget om kunden genom rabatter, erbjudanden och servicegrad. Odd Molly formade tidigt en digital strategi som levererar resultat.

De senaste kvartalen har marknaden karaktäriserats av mycket erbjudanden och rabatter. På Odd Molly har vi ett starkt kundfokus och utvärderar löpande hur vi ska möta nya konsumtionsmönster. Vi värnar om hållbara produkter och processer, vilket vi tror skapar trovärdighet och lojalitet. Men kanske viktigast är vår affärsmodell som innebär ett omni-kanalerbjudande i egen eller extern regi. Odd Mollys produkter ska helt enkelt finnas där och då våra kunder önskar handla, genom Odd Mollys egna eller partnerägda butiker eller via externa återförsäljares kanaler, i fysiska outlets eller på webben.

Nyhetsflöde är ett annat viktigt verktyg, och vi strävar efter att överraska våra kunder med olika former av nyheter hela säsongen. Under kvartalet lanserades nya produktlinjer för underkläder och bad, vilka båda mottogs väldigt positivt.

Tillväxt

Sammanfattningsvis växer Odd Molly, och har för avsikt att fortsätta växa med lönsamhet. Vi tar successivt nya initiativ internationellt, där speciellt USA utvecklas positivt. Under kvartalet öppnade vår partner i USA en ny butik i Boulder, Colorado och driver nu sammanlagt tre butiker i delstaten.

Vi bygger vidare för en starkare internationell plattform. Expansion kostar, även om vi tycker att vi har en effektiv och riskbalanserad modell. Vi kommer fortsätta ta steg framåt, både små och stora, väl medvetna om att vi måste vara lyhörda för ständiga förändringar.

Anna Attemark, VD