Fyra nya agenter tecknade – Belgien, Grekland, Portugal och Island

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 juli 2007

Odd Molly stärker sin representation i Europa och tecknar avtal med fyra nya försäljningsagenter på marknaderna Belgien, Grekland, Portugal och Island. Första orderläggningen kommer att ske i höst i samband med införsäljningen av vår- och sommarkollektionerna 2008.Odd Mollys produkter säljs genom drygt 1 100 återförsäljare i 32 länder runt om i världen. Bolaget har idag representation i 18 länder genom 12 självständiga agenter och 2 distributörer. Med de nu tecknade avtalen för Belgien, Grekland, Portugal och Island ökar antalet agenter till 16.

Första order kommer att ske för vår- och sommarkollektionen 2008 och bedöms inte påverka innevarande års prognos om en försäljning på drygt 120 miljoner kronor och ett rörelseresultat omkring 15 miljoner kronor.

”Nu har vi lagt de sista pusselbitarna för en komplett representation i västra Europa. Det känns väldigt bra att få ett tydligare fäste på marknaderna för Belgien, Grekland, Portugal och Island där våra produkter idag delvis finns i enstaka butiker. Med dedikerade agenter som aktivt bearbetar den lokala marknaden ökar förutsättningarna för en strategisk etablering av varumärket”, säger Christina Tillman, VD för Odd Molly.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000
Per Holknekt, Brand Director Odd Molly, telefon: 08-522 28 571 eller mobil: 0734-451856

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under Press.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 32 länder runt om i världen genom drygt 1 100 återförsäljare. Odd Molly har 21 anställda. Omsättningen 2006 uppgick till 54,5 MSEK och rörelseresultatet till 4,9 MSEK. För 2007 förväntas omsättningen uppgå till drygt 120 MSEK med ett rörelseresultat omkring 15 MSEK. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.