Kallelse till årsstämma i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 mars 2009
Aktieägarna i Odd Molly International AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 15.00 på Södra Teatern, lokal Festvåningen, våning 7, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.

Förslag till beslut i korthet
Fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstdisposition
• Som tidigare meddelats föreslår styrelsen en utdelning om 3,00 kronor (0,00) för räkenskapsåret 2008.

Val av styrelse
• Omval föreslås av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt och Mia Arnhult samt Christer Andersson, som också föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Dessutom föreslås nyval av Nils Vinberg som styrelseledamot.
• Kort fakta om föreslagen ny ledamot
Nils Vinberg, f. 1957, är civilekonom och vice ordförande i styrelsen för Björn Borg AB där han arbetat som verkställande direktör fram till november 2008. Nils Vinberg är även ledamot av styrelsen i RnB Retail and Brands AB och i CV Friskvård AB samt ledamot av styrelsen i Svensk Handel Stil.

Inrättande av valberedning
• Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Kallelsen i sin helhet bifogas.

För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, christina@oddmolly.com
Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framför allt externa återförsäljare världen över. Odd Molly-produkter säljs i vår genom cirka 1 550 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 36 länder runt om i världen. Odd Molly har 33 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com