Logistea AB (publ) återköper seniora icke säkerställda obligationer om 23,75 Mkr

Logistea har under januari återköpt SEK 23 750 000 av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i oktober 2024 (ISIN SE0016831010). Totalt utestående nominellt belopp är SEK 500 000 000 av vilka Logistea, efter återköpet, innehar ett totalt nominellt belopp om SEK 23 750 000.