Logistea förvärvar fastighet i Alingsås till ett fastighetsvärde om 275 mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat en fastighet i Alingsås med ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 19 100 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 20,9 miljoner kronor med en genomsnittlig återstående kontraktslängd på cirka nio år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag förvärvat en fastighet i Alingsås. Fastigheten, Bulten 1, är strategiskt belägen nära E20 och med närhet till Göteborg. Affären finansieras genom banklån och egna medel. Fastigheten tillträds 15 december.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 19 100 kvadratmeter. Hyresgäster är ABB och NKT. Årlig hyresintäkt uppgår till 20,9 miljoner kronor exklusive mediatillägg med en genomsnittlig återstående kontraktslängd på cirka nio år.

– Vi förvärvar en välförvaltad fastighet i ett attraktivt läge som är fullt uthyrd på långa hyresavtal till ABB och NKT. Kvalitén på fastigheten och de finansiellt mycket starka hyresgästerna samt avtalens löptid gör att vi ytterligare förbättrar vår fastighetsportfölj. På fastigheten finns även utrymme för till- och nybyggnad vilket skapar möjlighet för oss att utveckla fastigheten tillsammans med både befintliga och framtida hyresgäster, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på tre år vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till drygt 4,6 miljarder kronor. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittlig kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 69 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 563 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 316 000 kvadratmeter.