Logistea förvärvar fastighet i Timrå och tecknar 15-årigt hyresavtal

Logistea AB (publ) har idag förvärvat en fastighet i Timrå kommun för uppförande av en lager- och logistikfastighet på 4 500 kvadratmeter och har samtidigt tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Nordic Netstores.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Vivsta 13:92 på 14 500 kvadratmeter i Timrå kommun med planerad nybyggnation av byggnad för lager och logistik om cirka 4 500 kvadratmeter. Samtidigt har hyresavtal tecknats med Nordic Netstores som driver sajterna Jakt.se, Hund.se och Fiske.se. Den nya byggnaden, med planerad byggstart andra kvartalet 2022 och inflyttning andra kvartalet 2023, kommer att certifieras enligt BREEAM in-use very good eller excellent.

Byggnaden kommer att ha en uthyrningsbar yta på cirka 4 500 kvadratmeter, där Nordic Netstores blir enda hyresgäst med ett triple net-avtal med kontraktstid på 15 år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 4,5 Mkr och bedömd investering till cirka 45,0 Mkr, varav markförvärvet uppgår till 3,6 Mkr. Förvärvet och uppförandet av nybyggnationen planeras att finansieras med banklån och kontant betalning.

-Vi växer vidare genom att förvärva och uppföra en fastighet till en finansiellt stabil hyresgäst på ett långt hyresavtal i ett attraktivt område, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från189 Mkr i fastighetsvärde till cirka 2 900 Mkr. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med
lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 47 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 400 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 255 000 kvadratmeter.