Logistea förvärvar fastigheter i Mullsjö/Jönköping samt Gnosjö till ett fastighetsvärde om 66 Mkr

Logistea AB (publ) har förvärvat en fastighet i Mullsjö samt en fastighet i Gnosjö till ett samlat fastighetsvärde om 66 Mkr. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, består tillsammans av en uthyrningsbar yta om cirka 8 300 kvm samt cirka 8 000 kvm byggrätter. Årlig hyresintäkt uppgår sammantaget till 5,1 Mkr och driftnetto till 4,9 Mkr. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgår till drygt 14 år.

Logistea har förvärvat en fastighet i Mullsjö/Jönköping samt en fastighet i Gnosjö. Fastigheten i Mullsjö (Mullsjö Gyljeryd 1:43) är strategiskt belägen med närhet till tågstation och goda järnvägs-förbindelser samt riksväg 26, som är Sveriges längsta riksväg (även kallad Inlandsvägen syd), samt med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 900 kvadratmeter. Utöver befintlig byggnad tillkommer även utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra cirka 8 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om 15 år. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,4 Mkr och driftnetto till 3,2 Mkr. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 46 Mkr. Tillträde sker preliminärt den 28 februari 2022 och Logistea finansierar köpet genom en riktad nyemission av nya stam B-aktier, banklån samt kontant betalning.

Fastigheten i Gnosjö (Gnosjö Gårö 1:370) är belägen i ett etablerat industriområde med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 2 400 kvadratmeter. Nuvarande fastighetsägare har tecknat ett 12-årigt triple-net-avtal med Logistea. Årlig hyresintäkt uppgår till 1,8 Mkr och driftnetto till 1,7 Mkr. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 20 Mkr. Tillträde till fastigheten sker den 30 december 2021 och Logistea finansierar köpet genom en riktad nyemission av 345 000 stycken nya stam B-aktier samt kontant betalning.

Förvärvet av de fullt uthyrda fastigheterna i Mullsjö och Gnosjö stärker Logisteas intjäning och kassaflöde ytterligare samtidigt som vi fortsätter utöka vår portfölj av lager- och logistikfastigheter i attraktiva tillväxtregioner, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till cirka 2 300 Mkr, varav 46 Mkr avser ej ännu tillträdda fastigheter. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i södra och mellersta Sverige. Efter förvärven av fastigheterna i Mullsjö och Gnosjö uppgår bolagets fastighetsportfölj till cirka 355 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 325 000 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 170 000 kvadratmeter.