Logistea förvärvar industrifastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge till ett värde om ca 135 Mkr

Logistea AB (publ), har idag förvärvat och tillträtt fyra industrifastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge med ett samlat fastighetsvärde om cirka 135 Mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 21 000 kvm. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 11,2 Mkr och driftnetto till 10,1 Mkr.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj i attraktiva kommunikationslägen längs med E4:an och har idag förvärvat fyra fastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge av Grangatan Fastigheter AB. Fastigheterna (Transformatorn 2, Målaren 4, Hyveln 2 samt Björkelund 2) har en samlad uthyrningsbar yta om cirka 21 000 kvadratmeter och är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka sex år. Årlig hyresintäkt uppgår till 11,2 Mkr och driftnetto till 10,1 Mkr.

Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 135 Mkr. Fastigheterna tillträds idag, den 21 december 2021, och finansieras via en riktad nyemission med 1 175 856 nya B-aktier till en kurs om 31,0 kr per aktie, banklån samt kontant betalning.

Logisteas förvärv av fyra fullt uthyrda fastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge med sammanlagt cirka 21 000 kvadratmeter uthyrbar yta, är i linje med bolagets förvärvsstrategi att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till över 2 000 Mkr. Bolagets projektportfölj uppgår efter dagens förvärv till cirka 346 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 314 000 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 160 000 kvadratmeter.

Colliers har agerat rådgivare till säljaren.