Logisteas största aktieägare säljer sitt aktieinnehav i Logistea till Slättö

Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) har noterat att Bolagets största aktieägare Ilija Batljan (genom Ilija Batljan Invest AB (publ), Ilija Batljan Invest Kristianstad AB och Health Runner AB (”IB-Bolagen”)) idag offentliggjort en försäljning av sitt aktieinnehav i Logistea till en fond riktad mot institutionella investerare förvaltad av Slättö. Aktieinnehavet består av 2 790 033 A-aktier och 24 091 425 B-aktier, vilket motsvarar 19,3 % av aktiekapitalet respektive 21,8 % av rösterna i Logistea. Ytterligare information om försäljningen finns i pressmeddelandet från Ilija Batljan Invest AB på www.ilijabatljaninvest.com.

Logistea har tidigare erhållit en skriftlig begäran om att lämna tillåtelse, i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning artikel 19.12, till IB-Bolagen att genomföra den planerade ovanstående försäljningen under pågående handelsförbud då omständigheterna är mycket brådskande, oförutsedda och tvingande, och orsaken till dessa är externa och utom kontroll. Logistea har, baserat på de angivna omständigheterna, lämnat IB-Bolagen tillstånd till att fortsätta med den planerade försäljningen.