Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under januari 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 96 777 741 aktier i bolaget varav 7 973 660 A-aktier och 88 804 081 B-aktier. Antalet röster uppgår till 16 854 068. Aktiekapitalet uppgår till 48 388 871 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.