Odd Molly årsredovisning 2008

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 23 mars 2009

Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2008 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.com

För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, christina@oddmolly.com

Årsredovisningen återfinns i bifogad pdf.
Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framförallt externa återförsäljare världen över. Odd Molly-produkter säljs i vår genom cirka 1 550 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 36 länder runt om i världen. Odd Molly har 33 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com