Odd Molly årsredovisning 2016

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 28 mars 2017Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.comFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 16:30 CET.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom egna butiker, egen webbshop och externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.