Odd Molly går med i Fair Wear Foundation

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 3 juni 2009

Odd Molly är ett designföretag med extern tillverkning hos noggrant utvalda leverantörer i ett antal länder i Asien och Europa. Bolaget har alltsedan starten 2002 värnat om att vara en god världsmedborgare och att ta ansvar i sina relationer. Odd Molly har som ambition att ständigt förbättra sitt etik- och miljöarbete – därför går bolaget in som medlem i Fair Wear Foundation som är en oberoende organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin.Samarbetet med Fair Wear Foundation inleds i juni och innebär bland annat att organisationen kommer att göra oberoende inspektioner av Odd Mollys tillverkare. Medlemsföretagen åtar sig att följa Fair Wear Foundations Code of Labour Practices. Liksom tidigare fortsätter Odd Mollys egen personal, främst från inköps- och designavdelningen, att kontinuerligt besöka sina leverantörer som ett led i kollektionernas produktutveckling.

”Omtanke om våra medmänniskor är en viktig fråga för Odd Molly. Med en hög historisk tillväxttakt och med fortsatt höga ambitioner ökar kraven på kontroll, dialog och utveckling av våra leverantörer. Vi vill göra det vi kan för att förbättra villkor och arbetsmiljö för dem som arbetar med att producera våra produkter. Att gå med som medlem i den väletablerade organisationen Fair Wear Foundation är ett steg i rätt riktning”, säger Christina Tillman, VD Odd Molly.

Odd Molly värnar om sina medmänniskor och miljön – och hur dessa kan påverkas av bolagets verksamhet. Ambitionen är att ständigt förbättra bolagets ansvarstagande för omvärlden. Odd Molly ställer höga krav på befintliga och potentiella leverantörer med ambitionen att uppnå ett nära och långsiktigt samarbete. Valet av leverantörer är främst baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet samt vilken specialisering eller särskild kunskap leverantören har. Viktigt är också leverantörens standard vad gäller etik- och miljöarbete. Med medlemskapet i Fair Wear Foundation blir frågor inom detta område än mer prioriterade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: +46 (0)8-522 28 502 eller mobil: +46 (0)733-10 60 00
Kristin Roos, produktchef Odd Molly, telefon: +46 (0)8-522 28 538 eller mobil: +46 (0)707-95 31 48
Sophie Koers, marknad- & kommunikationschef, Fair Wear Foundation, telefon: +31 (0)20 408 42 55Om Fair Wear Foundation
Fair Wear Foundation är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i textilindustrin. Fair Wear Foundation är ett initiativ av branschorganisationer inom textilsektorn, fackföreningar och frivilligorganisationer. Medlemmarna förbinder sig att följa och implementera Fair Wear Foundations Code of Labour Practices. Kodens åtta huvudstadgar baseras på International Labour Organisation (ILO) och Universal Declaration of Human Rights konvention.

Fair Wear Foundation vidtar löpande åtgärder för att säkerställa att medlemsföretagen efterlever Code of Labour Practices, det sker bland annat genom kontroller av textilfabrikerna. Medlemmarna förbinder sig också att redovisa en komplett sammanställning över sina leverantörer, som årligen revideras.

Några andra av Fair Wear Foundations medlemmar är: Acne, Cheap Monday, Filippa K, Monki, Mexx, O’Neill, Turnover och Weekday.
Fair Wear Foundation, P.O. Box 69253, 1060 CH AMSTERDAM, NL, Växel: +31 (0)20 4084255
http://en.fairwear.nl/

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framförallt externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs i vår genom 1 550 återförsäljare i 36 länder runt om i världen, varav i 24 med lokal representation. Odd Molly har 36 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles. Omsättningen 2008 uppgick till 268 MSEK och rörelseresultatet till 68 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 (0)8 522 28 500
www.oddmolly.com