Odd Molly öppnar butik i Köpenhamn

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 14 december 2009

Odd Molly öppnar sin första butik i Danmark, mitt i Köpenhamns modekvarter. Det här blir bolagets tredje butik i egen regi, med syftet att visa upp en helhet i Odd Mollys kollektion, och kompletterande produkter, i en butiksmiljö utformad för varumärket.
Den danska butiken ska drivas i egen regi och kommer att ligga på Sværtegade i Köpenhamn. Öppningen är planerad till första kvartalet 2010. Det blir Odd Mollys tredje butik efter den befintliga butiken i Stockholm och en butik i Los Angeles, också med planerad öppning under första kvartalet 2010.

– Valet av Köpenhamn kändes självklart som ett nästa steg för oss i vidareutvecklingen av våra egna butiker, då Köpenhamn är modenavet mellan Skandinavien och övriga Europa. Världens modeinköpare och andra industriella opinionsbildare samlas där två gånger per år och en stark konceptuell butiksnärvaro kommer att uppmärksammas då branschen ”gör stan” enligt gängse tradition. Vi har hittat en mycket bra lokal med ett intressant läge som passar oss perfekt. Vår bedömning är att egen butiksnärvaro, i kombination med externa återförsäljare är ett bra sätt för Odd Molly att skapa ytterligare genomslag för varumärket. Med egna butiker får vi också en bättre känsla för marknaden och våra konsumenters behov och önskemål, säger Christina Tillman, VD.

Odd Molly-butikerna ska ses som ett komplement och stöd till befintliga återförsäljare. Odd Molly har ingen fast etableringsplan för fler butiker, utan kommer att utvärdera utfallet från de satsningar som nu görs och fortlöpande bedöma intressanta möjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framförallt externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter såldes under hösten genom cirka 1 450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 34 länder runt om i världen. Odd Molly har cirka 40 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Omsättningen 2008 uppgick till 268 MSEK och rörelseresultatet till 68 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 14 december 2009, kl 8.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Tel: +46 8 522 28 500, www.oddmolly.com