Odd Molly rekryterar fem nya medarbetare med fastighetsbakgrund till ekonomi- och finansfunktionen

Odd Molly International AB:s (publ) fastighetsverksamhet fortsätter att växa snabbt med fokus på lager- och logistikfastigheter. I syfte att ytterligare stärka organisationen inför bolagets fortsatta utveckling har ytterligare fem nya medarbetare rekryterats till bolagets ekonomi- och finansfunktion, samtliga med gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen.

Cecilia Gynnerstedt börjar som redovisningschef. Cecilia har haft motsvarande roll tidigare, bland annat från Offentliga Hus, Stendörren och Revelop (f.d. Profi Fastighetsutveckling).

Marika Jurgander börjar som chefscontroller. Marika har tidigare varit ekonomiansvarig och controller på Alecta Fastigheter samt redovisningschef på Kungsleden.

Klara Jebsen och Caroline Levy börjar som fastighetsekonomer. Klara har jobbat som redovisningsekonom på JM och Carolina har varit transaktionsekonom på Offentliga Hus.

Petter Backman börjar som finanscontroller. Petter har tidigare varit finanscontroller på Vasakronan.

Samtliga nya medarbetare påbörjar sina roller under 2021.

Som tidigare kommunicerats har även Philip Löfgren tillträtt rollen som bolagets CFO och Tobias Lövstedt som bolagets COO under sommaren 2021.

I slutet av mars 2021 offentliggjorde Odd Molly att bolaget ingått en avsiktsförklaring att sälja modeverksamheten till We aRe SpinDye (WRSD). Den 1 juli 2021 förvärvade WRSD 100 procent av Odd Molly Sverige AB, inklusive Used By (modeverksamheten), genom betalning av nyemitterade aktier i WRSD. Efter transaktionen innehar Odd Molly cirka 53 procent av aktierna i WRSD. Odd Molly avser att, efter godkännande från Nasdaq Stockholm samt beslut vid extra bolagsstämma, dela ut detta innehav till existerande aktieägare. Utdelningen bedöms kunna ske under hösten 2021. Efter genomförd transaktion är resterande Odd Molly ett renodlat fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter medan modeverksamheten drivs vidare i en ny konstellation.