Ökat antal aktier och röster i Logistea

Som ett resultat av att Logistea AB (publ) (”Logistea”) under juni har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie B i samband med ett förvärv har antalet aktier i Logistea ökat med 5 657 666 stamaktier av serie B, antalet röster ökat med 565 767, och aktiekapitalet ökat med 2 828 833 kronor.

Idag, den sista dagen i månaden, finns totalt 242 513 641 aktier i bolaget, varav 17 087 861 är stamaktier av serie A och 225 425 780 är stamaktier av serie B. Antalet röster uppgår per samma datum till 39 630 439.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.