Stark utveckling online, tuffare för fysiska butiker

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 16 augusti 2017

1 april – 30 juni 2017

 • Den totala nettoomsättningen ökade med 1 procent till 82,0 MSEK (81,4).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 57,6 procent (56,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 MSEK (-2,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (-2,9).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,15 SEK (-0,51).

1 januari – 30 juni 2017

 • Den totala nettoomsättningen ökade med 5 procent till 208,1 MSEK (199,1).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 55,4 procent (54,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (5,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (3,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,34 SEK (0,51).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,32 SEK (0,51).

VD kommenterar utvecklingen

En spännande förändringsresa – med stora skiften i hög takt

Kvartalet

Odd Molly fortsatte under kvartalet leverera stark tillväxt i detaljhandelssegmentet, det vill säga försäljningen i Odd Mollys egna kanaler, som ökade med 27 procent. Försäljningen i grossistsegmentet var däremot klart lägre än motsvarande period föregående år, en nedgång som delvis förklaras av att en större del av vår-/sommarkollektionen förra året levererades under andra kvartalet istället för det första. Samtidigt blir trenden vi sett, och resonerat kring tidigare, allt tydligare; det är en tuff marknad, framförallt för våra mindre återförsäljare med fysiska butiker, och en omställningens tid för branschen. Och det går fort.

Den lägre försäljningen inom grossistsegmentet var den huvudsakliga faktorn bakom resultatnedgången för kvartalet – det omsättnings- och resultatmässigt minsta för Odd Molly.

E-handeln driver tillväxt

Vi ser och glädjer oss dock åt flera positiva signaler, både i form av starka ökningar i vår egen webbshop och bland externa e-handelsåterförsäljare. Vi fortsätter att expandera tillsammans med vår partner i USA som öppnade två nya butiker i Colorado under kvartalet.

Vi befinner oss nu mitt uppe i det tredje kvartalet som är vårt viktigaste och största både försäljnings- och resultatmässigt, med rea-period i början och stora leveranser av höst-/vinternyheter till såväl återförsäljare som egna kanaler under andra halvan.

Tydligare sortimentstrategi

Enkelt uttryckt är vår uppgift att designa, producera och sälja attraktiva produkter som kunden vill köpa. Det kommer alltid finnas plats för kvalitet, starka varumärken och tydliga stilkoncept – och spelplanen fortsätter att förändras. Vi måste ständigt vara lyhörda och säkerställa att vi frigör resurser för att satsa där vi ser störst förutsättning för lönsam tillväxt. Under året har vi arbetat fram ett nytt arbetssätt kring sortimentet för att optimera vårt erbjudande för respektive kanal, i linje med det förändrade konsumentbeteende vi möter. Odd Molly kommer framöver att arbeta med mindre huvudkollektioner och fler specialkollektioner anpassade för olika kanalers förutsättningar.

Med ett tydligt kundfokus anpassar vi löpande hur vi ska möta nya konsumtionsmönster – och vi rustar för att det kommer att vara fortsatt stora förändringar på marknaden.

Anna Attemark, VD