Halvårsrapport 1 januari 2009 – 30 juni 2009

Stockholm den 20 augusti 2009

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009
FORTSATT ÖKAD FÖRSÄLJNING UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2009

1 januari – 30 juni 2009
• Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 151,0 MSEK (127,8)
• Bruttovinstmarginalen minskade till 53,4 procent (58,5)
• Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK (33,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,4 procent (25,9)
• Resultat efter skatt var 18,1 MSEK (23,8)
• Resultat per aktie uppgick till 3,14 SEK (4,14) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

1 april – 30 juni 2009
• Nettoomsättningen minskade med 34 procent till 14,4 MSEK (21,8)
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,6 procent (58,7)
• Rörelseresultatet var -8,5 MSEK (0,1)
• Resultat efter skatt uppgick till -6,8 MSEK (0,6)
• Resultat per aktie var -1,19 SEK (0,10)
• I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst- och vinterkollektionerna 2009 på 158 MSEK, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år

Händelser under och efter periodens utgång
• Herrkollektion med planerad lansering höst/vinter 2010
• Samarbete med Fair Wear Foundation
• Modevisning på Grand Hôtel i Stockholm i augusti
• Bäddkollektion med Helena Christensen till förmån för drabbade barn i Tjernobyl

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Som vi kommunicerade i förra rapporten levererades och fakturerades i stort sett hela vår- och sommarkollektionen under det första kvartalet. Det innebär att årets andra kvartal hade en mycket blygsam försäljning, vilket följaktligen också påverkat resultatet negativt. Förutom att det medför stora slag mellan kvartalen visar det att vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår logistikprocess har fungerat och att våra kunder nåtts av Odd Mollys varor i god tid under säsongen. Vi har som mål att även fortsättningsvis leverera våra varor tidigt i säsong, vilket stärker vår konkurrenskraft och relationen till våra kunder.

Generellt – och sett över hela perioden – är vi fortfarande mycket nöjda med utvecklingen. Vi har satsat väsentligt på att stärka organisationen för fortsatt tillväxt och vi kan också konstatera att föregående år var ett år med positiv valutapåverkan och mindre kostnadskostym.

För det första halvåret rapporterade vi ett bedömt ordervärde på 138 MSEK och den verkliga försäljningen hamnade på 151 MSEK, en positiv avvikelse som till viss del kan tillskrivas en förstärkning av valutor vi fakturerat i. Bruttovinstmarginalen är lägre än föregående år, huvudsakligen till följd av att även de valutor vi betalar våra varufakturor i har stärkts.

Som jag nämnt tidigare är vår strategi att fortsätta göra offensiva satsningar på flera fronter. Vi har presenterat nya produktgrupper (glasögon och hudvård) och beslutade nyligen att lansera en herrkollektion till hösten 2010. Vår bedömning är att det finns en stor efterfrågan på personliga kvalitetskläder för män, och vi har i dagarna rekryterat tidigare Guldknappen-vinnaren Ylva Liljefors som ansvarig designer för denna satsning. Odd Mollys organisation stärks kontinuerligt och vi satsar också betydligt mer på marknadsföring än tidigare för att stärka varumärket och driva försäljning. Samarbetet med supermodellen Helena Christensen har fortsatt bland annat i form av en stor annonskampanj i internationell press, modevisning i Stockholm och ett välgörenhetssamarbete till förmån för offren i Tjernobyl.

I skrivande stund pågår införsäljningen av vår- och sommarkollektionen 2010 då vi också visar vår nya kollektion av glasögon som når konsumenterna för första gången nästa år. Jag får fortsatta rapporter om att genomförsäljningen är god i butikerna – även i vår egen, vilket är extra roligt i dessa ekonomiskt svåra tider. Vår bedömning är att Odd Molly har en mycket trogen målgrupp som gärna återkommer.

Modevisningen i Stockholm i augusti presenterade en fantastisk kollektion som tillsammans med god försäljning hos återförsäljarna gör oss entusiastiska inför det fortsatta arbetet med att utveckla Odd Molly.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framförallt externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter såldes under våren genom cirka
1 550 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 36 länder runt om i världen, varav i 24 med lokal representation. Odd Molly har 35 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Omsättningen 2008 uppgick till 268 MSEK och rörelseresultatet till 68 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2009 klockan 08:00 CET.

Kommande informationstillfällen
• Ordervärde för första halvåret 2010 (sommar- och vårkollektionerna) avges den 8 oktober.
• Delårsrapport för det tredje kvartalet, juli-september 2009, avges den 29 oktober.