Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 8 februari 2018

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Anna Attemark, VD, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera bokslutskommunikén för 2017 samt ge möjlighet att ställa frågor. Bolagets bokslutskommuniké 2017 publiceras fredagen den 16 februari kl. 08:00.

Datum för presentation: 16 februari 2018 kl. 13:00

Plats: Odd Mollys huvudkontor på Kornhamnstorg 6, Stockholm

Anmälan görs till Jacob Neckmar på jacob.neckmar@oddmolly.com eller 08-522 28 522 senast den 15 februari 2018.

Varmt välkomna!